Navigácia

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

2015

VZN 2-2016 Stiahnuté: 183x | 15.12.2015

Všeobecne záväzné nariadenie obce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 1/2016 – návrh Stiahnuté: 213x | 01.12.2015

Všeobecne záväzné nariadenie obce o dani z nehnuteľností č. 2/2016 – návrh Stiahnuté: 258x | 01.12.2015

VZN 3-2015 Stiahnuté: 195x | 18.05.2015

VZN 2-2015 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území obce Čechynce Stiahnuté: 181x | 11.05.2015

VZN 1-2015 Stiahnuté: 209x | 25.02.2015

Rokovací poriadok OZ v Čechynciach Stiahnuté: 220x | 30.01.2015

2014

VZN 1-2014 Stiahnuté: 181x | 19.08.2014

2013

Príloha č.1 k VZN č.3/2013 Stiahnuté: 208x | 13.12.2017

Príloha k VZN č. 3-2013 Stiahnuté: 207x | 24.11.2017

VZN 2-2013 Stiahnuté: 179x | 04.04.2013

VZN 3-2013 Stiahnuté: 188x | 03.04.2013

2012

VZN 1-2013 Stiahnuté: 175x | 08.06.2018

2011

VNZ 3-2012 Stiahnuté: 194x | 16.12.2011

VNZ 2-2012 Stiahnuté: 214x | 16.12.2011

VNZ 1-2012 Stiahnuté: 210x | 16.12.2011

VZN 2-2011 Stiahnuté: 197x | 07.10.2011

2010

VZN 1-2011 Stiahnuté: 178x | 15.12.2010

Štatút Obce Čechynce, Zásady odmeňovania poslancov OZ Stiahnuté: 330x | 17.09.2010

2009

VZN 3-2010 Stiahnuté: 177x | 14.12.2009

Stránka