Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

archív zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
15.07.2022

Nájomná zmluva /opakovaná/

183-003/2022-11-2-02

Neuvedené

Katarína Tigyiová a Marek Tigyi

Obec Čechynce

12.07.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu cestovného ruchu

377/2022

500,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Čechynce

12.07.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry

375/2022

1 100,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Čechynce

12.07.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu

376/2022

1 150,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Čechynce

12.07.2022

Zmluva o nájme nehnuteľností

261-001/2022

1,00 EUR

Základná organizácia Maďarského spoločenského a kultúrneho zväzu na Slovensku - Csemadok Čechynce

Obec Čechynce

11.07.2022

Kúpna zmluva

262-001/2022

1,00 EUR

Mgr. Kristína Ťažárová

Obec Čechynce

16.06.2022

Zmluva o dielo - Zelené prvky - Lepšia klíma v obci Čechynce

75-003/2022

198 209,90 EUR

DOM-LUK s.r.o.

Obec Čechynce

01.06.2022

Zmluva o dodávke potravín pre školskú jedáleň

195/2022

Neuvedené

Potraviny - Ildikó Čeryová

Obec Čechynce

26.05.2022

Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie dobudovania amatérskej futbalovej infraštruktúry v rámci projektu Eurá z eura v obci Čechynce

159-003/2022

10 000,00 EUR

Slovenský futbalový zväz

Obec Čechynce

13.05.2022

Zmluva o spolupráci - pedagogická prax študentov

201-001/2022

Neuvedené

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Obec Čechynce

11.05.2022

Kúpna zmluva tovaru pre Zariadenie školského stravovania pri MŠ Čechynce

194/2022

Neuvedené

HSH s.r.o.

Obec Čechynce

12.04.2022

Dodatok č. DBK/18/06/1930 - služba Bezkriedy Plus

187/2022

12,00 EUR

Komensky s.r.o.

Obec Čechynce

04.04.2022

Nájomná zmluva

106-002/2022-22-22

Neuvedené

Marko Danóczi

Obec Čechynce

31.03.2022

Nájomná zmluva /opakovaná/

51-002/2022-11-1-06

Neuvedené

Andrej Bárczy a manž. Monika Bárczyová

Obec Čechynce

29.03.2022

Rámcová kúpna zmluva

134/2022

Neuvedené

INMEDIA, s.r.o.

Obec Čechynce

25.03.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2022

125/2022

8 000,00 EUR

Futbalový klub FC Čechynce

Obec Čechynce

25.03.2022

Obchodná zmluva

130/2022

Neuvedené

Bitunok Mojmírovce,REFKA s.r.o

Obec Čechynce

22.03.2022

Kúpna zmluva

29-002/2022

468,60 EUR

Mária Kramárová

Obec Čechynce

22.03.2022

Zmluva o poskytnutí NFP - Zelené prvky - lepšia klíma v obci Čechynce

75/2022

203 888,26 EUR dvestotri tisíc osemstoosemdesiatosem eur

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Obec Čechynce

11.03.2022

Príkazná zmluva č.06/VO/02/2021/PL-KS

481-001/2021

400,00 EUR štyristo

Komunál - Servis, s.r.o.

Obec Čechynce

01.03.2022

Nájomná zmluva /opakovaná/

62-002/2022-22-8

Neuvedené

Bc. Ján Laco, Martina Henželová

Obec Čechynce

01.03.2022

Nájomná zmluva /opakovaná/

7-002/2022-11-2-11

Neuvedené

Andrej Bako

Obec Čechynce

01.03.2022

Zmluva o prepojení zmlúv na CRZ

100/2022

135,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Čechynce

22.02.2022

Zmluva pre umiestnenie Z-Boxu

93/2022

1,00 EUR

Packeta Slovakia, s.r.o.

Obec Čechynce

16.02.2022

Zmluva o dielo - spracovanie ÚPD zmeny a doplnky ÚPN obce Čechynce č. 2

39-005/2022

11 880,00 EUR

Ing. arch. Peter Mizia NEUTRA - architektonický ateliér

Obec Čechynce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: