Navigácia

Obsah

Zamestnanci školy


Zoznam triednych učiteľov a pedagógov v školskom roku 2022/2023


1. trieda  – PaedDr. Adriana Vetríková
2. trieda  – PaedDr. Adriana Vetríková
3. trieda  – PaedDr. Erika Brindzová
4. trieda  – PaedDr. Erika Brindzová
Vychovávateľka v ŠKD – Bc. Lucia Nagyová
p.farár – Mgr.Dušan Molek

 

 

Zoznam ostatných zamestnancov školy

Upratovačka – Emília Šubová
Školník – Róbert Šimončík