Navigácia

Obsah

Zamestnanci školy


Zoznam triednych učiteľov a pedagógov v školskom roku 2021/2022

2. trieda VJS – PaedDr. Erika Brindzová
1. trieda VJS – PaedDr. Adriana Vetríková
4. trieda VJS – PaedDr. Adriana Vetríková
3. trieda VJS – PaedDr. Erika Brindzová

Vychovávateľka v ŠKD – Bc. Lucia Nagyová
p.farár – Mgr.Dušan Molek

Pedagogický asistent - Simona Kleinová

 

Zoznam ostatných zamestnancov školy

Upratovačka – Emília Šubová
Školník – Róbert Šimončík