Navigácia

Obsah

Voľby

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

Rozhodnutie-predsedu-Narodnej-rady-Slovenskej-republiky-o-vyhlaseni-volieb-do-organov-samospravy-obci-a-o-vyhlaseni-volieb-do-organov-samospravnych-krajov Stiahnuté: 62x | 16.06.2022

Voľby do orgánov samosprávy obcí - Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený Stiahnuté: 65x | 16.06.2022

Önkormányzati választások - Információ a választójog és a megválasztáshoz való jog feltételeiről Stiahnuté: 58x | 16.06.2022

Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebných obvodov Stiahnuté: 97x | 12.07.2022

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Miestnej volebnej komisie v Čechynciach Stiahnuté: 74x | 12.07.2022

Zverejnenie počtu obyvateľov obce Čechynce ku dňu vyhlásenia volieb Stiahnuté: 103x | 12.07.2022

Vymenovanie zapisovateľa Miestnej volebnej komisie v Čechynciach Stiahnuté: 111x | 12.07.2022

Informácia o utvorení volebného okrsku a o určení volebnej miestnosti Stiahnuté: 64x | 10.08.2022

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Čechynce Stiahnuté: 192x | 21.09.2022

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Čechynciach Stiahnuté: 341x | 21.09.2022

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu NSK Stiahnuté: 142x | 22.09.2022

Oznámenie o čase a mieste konania volieb - Voľby do orgánov samosprávy obcí pre občanov s trvalým pobytom Obec Čechynce Stiahnuté: 75x | 23.09.2022

Zápis oprávnených voličov do špeciálneho zoznamu oprávnených voličov Stiahnuté: 54x | 24.10.2022

Dôležité informácie a zoznamy kandidátov-fontos tudnivalók Stiahnuté: 31x | 26.10.2022

Výsledky volieb v obci Čechynce vo voľbách do orgánov samosprávy obcí Stiahnuté: 204x | 30.10.2022

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

Rozhodnutie-predsedu-Narodnej-rady-Slovenskej-republiky-o-vyhlaseni-volieb-do-organov-samospravy-obci-a-o-vyhlaseni-volieb-do-organov-samospravnych-krajov Stiahnuté: 57x | 16.06.2022

Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený Stiahnuté: 60x | 16.06.2022

Választások az önkormányzati régiók testületébe - Információ a választójog és a megválasztáshoz való jog feltételeiről Stiahnuté: 55x | 16.06.2022

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Miestnej volebnej komisie v Čechynciach Stiahnuté: 92x | 12.07.2022

Informácia o utvorení volebného okrsku a o určení volebnej miestnosti Stiahnuté: 69x | 10.08.2022

Stránka