Navigácia

Obsah

Voľby

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

Rozhodnutie-predsedu-Narodnej-rady-Slovenskej-republiky-o-vyhlaseni-volieb-do-organov-samospravy-obci-a-o-vyhlaseni-volieb-do-organov-samospravnych-krajov Stiahnuté: 33x | 16.06.2022

Voľby do orgánov samosprávy obcí - Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený Stiahnuté: 30x | 16.06.2022

Önkormányzati választások - Információ a választójog és a megválasztáshoz való jog feltételeiről Stiahnuté: 42x | 16.06.2022

Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebných obvodov Stiahnuté: 60x | 12.07.2022

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Miestnej volebnej komisie v Čechynciach Stiahnuté: 49x | 12.07.2022

Zverejnenie počtu obyvateľov obce Čechynce ku dňu vyhlásenia volieb Stiahnuté: 70x | 12.07.2022

Vymenovanie zapisovateľa Miestnej volebnej komisie v Čechynciach Stiahnuté: 71x | 12.07.2022

Informácia o utvorení volebného okrsku a o určení volebnej miestnosti Stiahnuté: 35x | 10.08.2022

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Čechynce Stiahnuté: 58x | 21.09.2022

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Čechynciach Stiahnuté: 101x | 21.09.2022

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu NSK Stiahnuté: 29x | 22.09.2022

Oznámenie o čase a mieste konania volieb - Voľby do orgánov samosprávy obcí pre občanov s trvalým pobytom Obec Čechynce Stiahnuté: 16x | 23.09.2022

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

Rozhodnutie-predsedu-Narodnej-rady-Slovenskej-republiky-o-vyhlaseni-volieb-do-organov-samospravy-obci-a-o-vyhlaseni-volieb-do-organov-samospravnych-krajov Stiahnuté: 36x | 16.06.2022

Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený Stiahnuté: 42x | 16.06.2022

Választások az önkormányzati régiók testületébe - Információ a választójog és a megválasztáshoz való jog feltételeiről Stiahnuté: 42x | 16.06.2022

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Miestnej volebnej komisie v Čechynciach Stiahnuté: 72x | 12.07.2022

Informácia o utvorení volebného okrsku a o určení volebnej miestnosti Stiahnuté: 42x | 10.08.2022

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva NSK - voleb. obvod č.3- Nitra Stiahnuté: 30x | 22.09.2022

Oznámenie o čase a mieste konania volieb - Voľby do orgánov samosprávnych krajov pre občanov s trvalým pobytom Obec Čechynce Stiahnuté: 9x | 23.09.2022

Voľby do Národnej rady SR v roku 2020

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou Stiahnuté: 216x | 28.10.2019

Stránka