Navigácia

Obsah

Voľby

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva NSK - voleb. obvod č.3- Nitra Stiahnuté: 101x | 22.09.2022

Oznámenie o čase a mieste konania volieb - Voľby do orgánov samosprávnych krajov pre občanov s trvalým pobytom Obec Čechynce Stiahnuté: 50x | 23.09.2022

Zápis oprávnených voličov do špeciálneho zoznamu oprávnených voličov Stiahnuté: 41x | 24.10.2022

Výsledky volieb v Čechynciach o priebehu a výsledku hlasovania vo voľbách do orgánov Nitrianskeho samosprávneho kraja Stiahnuté: 108x | 30.10.2022

Uverejnenie výsledkov volieb2022_NSK_s peciatkou Stiahnuté: 33x | 31.10.2022

Voľby do Národnej rady SR v roku 2020

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou Stiahnuté: 232x | 28.10.2019

Informácie o podmienkach hlasovania poštou Stiahnuté: 194x | 28.10.2019

Žiadosť o voľbu poštou Stiahnuté: 181x | 28.10.2019

Vyhlásenie volieb do NR SR v roku 2020 Stiahnuté: 189x | 12.11.2019

Informácia pre voliča Stiahnuté: 191x | 12.11.2019

Informácia pre voliča o práve voliť Stiahnuté: 286x | 12.11.2019

Tájékoztató a választópolgár részére Stiahnuté: 281x | 12.11.2019

Emailová adresa na doručenie oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu Stiahnuté: 308x | 03.12.2019

Oznámenie o čase a mieste konania volieb do NR SR 2020 pre občanov s trvalým pobytom Obec Čechynce Stiahnuté: 357x | 27.01.2020

Výsledky volieb do NR SR 2020 Stiahnuté: 404x | 01.03.2020

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Informácia o podmienkach práva voliť a podmienkach práva byť volený vo voľbách do EP pre voličov - občanov iných členských štátov EÚ s trvalým pobytom na území obce Čechynce Stiahnuté: 258x | 08.02.2019

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu Stiahnuté: 282x | 20.03.2019

Oznámenie o čase a mieste konania volieb do Európskeho parlamentu - pre občanov s trvalým pobytom Obec Čechynce Stiahnuté: 277x | 23.04.2019

Voľby prezidenta 2019

Výsledky volieb prezidenta 2019 - 1. kolo Stiahnuté: 311x | 16.03.2019

Výsledky volieb prezidenta 2019 - 2.kolo Stiahnuté: 278x | 30.03.2019

Stránka