Obsah

Kontakt


Adresa:
Základná škola Čechynce
Nitrianska ulica 1/82
951 07 Čechynce

Riaditeľ školy:
PaedDr. Adriana Vetríková
Telefón: 037/6581228
E-mail: zscechynce@pobox.sk

Vedúca školskej jedálne:
Mária Kramárová
Telefón: 037/6581215
Základná škola