Navigácia

Obsah

Ostatné

aktuality

Zber separovaného odpadu – Osztályozott hulladék begyűjtése Obecný úrad v Čechynciach oznamuje, že zber plastových fliaš + tetrapakových a kovových obalov (vrecový zber) sa uskutoční dňa 21. júna 2018 t.j. vo štvrtok od 06,30 hod. spred Vašich domov. Žiadame občanov aby tento separovaný odpad vkladal do vriec stlačenej forme! Viac info na http://cechynce.eu/komplexna-informacia-pre-obcanov-vo-vec…/ Csehi Községi Hivatal tudatja a lakosággal, hogy a műanyag, ásványvizes és üdítős PET műanyag palackok, tetrapakos és a fémdobozos hulladék begyűjtése 2018. június 21-én azaz csütörtökön 06,30 órától lesz a családi házak elől. Kérjük a lakosokat, hogy a hulladékot préselt formában helyezzék a zsákokba! Bőveb infó http://cechynce.eu/komplexna-informacia-pre-obcanov-vo-vec…/

2015_10_21-DSC_7293.jpg Stiahnuté: 313x | 16.07.2018

Oznámenie pre organizácie pôsobiace v obci - možnosť podania žiadosti o dotáciu, resp. finančný príspevok na činnosť

Oznámenie.pdf Stiahnuté: 322x | 16.10.2018

Žiadosť o poskytnutie dotácie/finančného príspevku z rozpočtu obce

Žiadosť o poskytnutie dotácie-finančného príspevku z rozpočtu obce.docx Stiahnuté: 307x | 16.10.2018

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obci v Čechynciach dňa 10.11.2018.

výsledky volieb 2018

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obci v.docx Stiahnuté: 304x | 12.11.2018

Oznámenie pre organizácie pôsobiace v obci - možnosť podania žiadosti o dotáciu, resp. finančný príspevok na činnosť

Oznámenie pre organizácie pôsobiace v obci - možnosť podania žiadosti o dotáciu, resp. finančný príspevok na činnosť

Oznam o vyhlásení výzvy.docx Stiahnuté: 266x | 05.02.2019

Učiteľ/ka pre I.stupeň ZŠ s vyuč.jazykom maďarským

ZŠ Čechynce príjme do TPP učiteľku pre I.stupeň základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským s nástupom ihneď. Viac informácií u riaditeľky ZŠ a na OÚ Čechynce. T.č. ZŠ Čechynce 037/6581228 a OÚ Čechynce 037/6581233 alebo u starostu obce R.Kupečeka 0905859680

voľné pracovné miesto.pdf Stiahnuté: 221x | 01.07.2019

Odčítanie stavov vodomerov

ZsVS, a.s. - odpočet vodomerov.pdf Stiahnuté: 33x | 17.06.2022

Odčítanie stavov vodomerov

List GR - odpočet vodomerov.pdf Stiahnuté: 27x | 17.06.2022

Ponuka práce

Leták - Ponuka práce KAUFLAND Nitra.jpg Stiahnuté: 27x | 17.06.2022

Ponuka práce

PR článok_Kaufland_nabor Nitra.pdf Stiahnuté: 26x | 17.06.2022

Oznam

OZNAM ZO JDS - 20.9. 2022.pdf Stiahnuté: 16x | 20.09.2022

Opilovanie

Opilovanie stromov

Opilovanie stromov.pdf Stiahnuté: 18x | 03.10.2022

Obecný úrad - stránkové hodiny

Obecný úrad - stránkové hodiny.pdf Stiahnuté: 9x | 23.11.2022

2017

Oznámenie o začatí stavebného konania od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

Číslo: OcÚ39/2017-001

858-ver-vyhl-cyklisticky-chodnik2.pdf Stiahnuté: 364x | 26.01.2017

Oznámenie o začatí stavebného konania od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

Číslo: OcÚ39/2017-001

858-ver-vyhl-cyklisticky-chodnik1.pdf Stiahnuté: 389x | 26.01.2017

2015

Dohoda o zrušení Nájomnej zmluvy č. 187/2014-22-22

Číslo: 711/2015

488-dohoda-o-zruseni-najomnej-zmuvy-c-187-2014-22-22.pdf Stiahnuté: 307x | 02.10.2015

Dohoda o zrušení Nájomnej zmluvy č.177/2014-11-1-08

Číslo: 487/2015

441-dohoda-o-zruseni-najomnej-zmluvy-c-177-2014-11-1-08-uzatvorenej-dna-28-2-2014.pdf Stiahnuté: 323x | 20.07.2015

Dohoda o zrušení Zmluvy o likvidácii kalov č. 266-2003 uzatvorenej dňa 11.6.2003

Číslo: 176/2015 Suma: 0,00 Dodávateľ: AGILE s.r.o. Malý Cetín IČO: 34102868

349-dohoda-o-zruseni-zmluvy-o-likvidacii-kalov-c-266-2003-uzatvorenej-dna-11-6-2003.pdf Stiahnuté: 306x | 24.02.2015

Dohoda o zrušení nájomnej zmluvy č.177/2014-11-1-02

Číslo: 168/2015 Suma: 0,00 Dodávateľ: Lucia Ballová, Peter Krčmár

347-dohoda-o-zruseni-najomnej-zmluvy-c-177-2014-11-1-02.pdf Stiahnuté: 345x | 24.02.2015

Dohoda o zrušení nájomnej zmluvy č. 458/2014-22-20

Číslo: 860/2014 Suma: 0,00 Dodávateľ: Ladislav Furuláš

340-dohoda-o-zruseni-najomnej-zmluvy-c-458-2014-22-20.pdf Stiahnuté: 304x | 05.01.2015

Stránka