Navigácia

Obsah

2014

Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 864/2009 uzatvorenej dňa 10.6.2009

Číslo: 775/2014 Suma: 0,00 Dodávateľ: Valéria Szárazová

321-dodatok-c-2-k-najomnej-zmluve-c-864-2009.pdf Stiahnuté: 307x | 14.11.2014

2013

Sadzobník správnych poplatkov Obce Čechynce

806-sadzobnik-poplatkov-za-poskytovanie-informacii.pdf Stiahnuté: 307x | 01.01.2013

2009

Sadzobník poplatkov za poskytovanie informácii

806-sadzobnik-poplatkov-za-poskytovanie-informacii.pdf Stiahnuté: 266x | 11.12.2009

Stránka