Navigácia

Obsah

Krúžková činnosť


Záujmové útvary v školskom roku 2022/2023
 

P. č. Názov záujmového útvaru Deň v týždni kedy prebieha činnosť Hodina odkedy-dokedy prebieha činnosť Meno vedúceho záujmového útvaru Zameranie záujmového útvaru
1. Aktivity voľného času Pondelok 12:35 – 14:05 PaedDr. Erika Brindzová Rozvíjanie pohybových, vedomostných, praktických zručností
           
2. Šikovné ruky Pondelok 12:35 - 14:05 Bc.Lucia Nagyová Netradičné výtvárné techniky