Navigácia

Obsah

Krúžková činnosť


Záujmové útvary v školskom roku 2019/2020
 

P. č. Názov záujmového útvaru Deň v týždni kedy prebieha činnosť Hodina odkedy-dokedy prebieha činnosť Meno vedúceho záujmového útvaru Zameranie záujmového útvaru
1. Svet informatiky Pondelok 12:30 – 14:00 PaedDr. Erika Brindzová Práca s interaktívnymi výučbovými programami
           
2. Aktivity voľného času Streda 12:30 – 14:00 Simona Kleinová Rozvíjanie pohybových zručností 
           
3. Šikovné ruky  Piatok 12:30 – 14:00 Bc.Lucia Nagyová Netradičné výtvarné techniky