Navigácia

Obsah

Rozvrhy hodín


Rozvrh hodín podľa ročníkov                        

Školský rok 2022/2023

Trieda: I.
Vyučovací jazyk: slovenský

Deň Hodiny          
  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok: SJL MAT ANJ HUV VYV  
Utorok: SJL MAT SJL TSV TSV  
Streda: SJL NAV/ETV SJL VYV    
Štvrtok: SJL MAT SJL ANJ    
Piatok: SJL MAT SJL PRV    

 

Trieda: II.
Vyučovací jazyk: slovenský

Deň Hodiny          
  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok: SJL MAT ANJ HUV VYV  
Utorok: SJL MAT SJL TSV TSV  
Streda: SJL NAV/ETV SJL VYV    
Štvrtok: SJL MAT SJL ANJ PRV  
Piatok: SJL MAT SJL PRV    

 

Trieda: III.
Vyučovací jazyk: slovenský

Deň Hodiny          
  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok: SJL MAT SJL PRI ANJ  
Utorok: SJL MAT ANJ TSV TSV  
Streda: SJL MAT NAV/ETV VYV PCV INF
Štvrtok: SJL ANJ PRI SJL VLA  
Piatok: SJL MAT SJL HUV    

 

Trieda: IV.
Vyučovací jazyk: slovenský

Deň Hodiny          
  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok: SJL MAT SJL PRI ANJ  
Utorok: SJL MAT ANJ TSV TSV VLA
Streda: SJL MAT NAV/ETV VYV PCV  
Štvrtok: SJL ANJ PRI SJL VLA  
Piatok: SJL MAT SJL HUV INF