Navigácia

Obsah

Termíny ZRPŠ a zasadnutí PR

Plán zasadnutí pedagogických rád:

 • 30.08.2021 - Pedagogická rada a pracovná porada

 • 18.11.2021 - Pedagogická rada a pracovná porada

 • 27.01.2022 - Pedagogická rada a pracovná porada

 • 21.04.2022 - Pedagogická rada a pracovná porada

 • 27.06.2022 - Pedagogická rada a pracovná porada

 

Plán rodičovských združení:

 • 16. 09.2021 o 16.00

 • 20.01.2022 o 16.00

 • 21.04.2022 o 16.00

 • 16.06.2022 o 16.00

 

Plán zasadnutí metodických združení:

 • 26.08.2021 - 1. zasadnutie MZ

 • 25.11.2021 - 2. zasadnutie MZ

 •  27.01.2022- 3. zasadnutie MZ

 • 21.04.2022 - 4. zasadnutie MZ

 • 16.06.2022 - 5. zasadnutie MZ

 

Spôsob ich konania bude záležať od aktuálnej epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením COVID 19.