Obsah

Kontakt


Adresa:
Materská škola Čechynce
Nitrianska ulica 2
951 07 Čechynce

Riaditeľ materskej školy:
Silvia Dienesová
Telefón: 037/6581215
E – mail: mscechynce@gmail.com

Vedúca školskej jedálne:
Mária Kramárová
Telefón: 037/6581215