Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

archív zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
17.03.2021

Zmluva o dielo na zhotovenie projektu - komunitné centrum Čechynce - zmena účelu stavby

73-002/2021

9 540,00 EUR

B-PROJEKT, spol. s r.o.

Obec Čechynce

11.03.2021

Zmluva o poskytovaní odborných služieb

149-001/2021

Neuvedené

ejoin, s.r.o.

Obec Čechynce

10.03.2021

Zmluva o dielo - elektrická nabíjacia stanica

118-001/2021

250,00 EUR

GRAND INVEST EUROPE, s.r.o.

Obec Čechynce

05.03.2021

Poistná zmluva - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa neštátneho zdravotníckeho zariadenia

30-006/2021

80,00 EUR

Komunálna poisťovňa, a. s. Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

Obec Čechynce

05.03.2021

Poistná zmluva - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa neštátneho zdravotníckeho zariadenia

36-006/2021

80,00 EUR

Komunálna poisťovňa, a. s. Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

Obec Čechynce

04.03.2021

Dodatok č.1/2020 k nájomnej zmluve č. 30568/6132/2019 o pozemných komunikáciách

110-005/2020

Neuvedené

Slovenská správa ciest

Obec Čechynce

01.03.2021

Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti

99-001/2021

Neuvedené

B. Simona Lešková

Obec Čechynce

26.02.2021

Nájomná zmluva/opakovaná 85-002/2021-11-2-11

85-002/2021-11-2-11

Neuvedené

Andrej Bako

Obec Čechynce

26.02.2021

Nájomná zmluva č. 7-002/2021-11-1-02

7-002/2021-11-1-02

Neuvedené

Lucia Ballová

Obec Čechynce

26.02.2021

Nájomná zmluva č. 70-001/2021-22-8

70-001/2021-22-8

Neuvedené

Bc. Ján Laco, Martina Henželová

Obec Čechynce

26.02.2021

Dohoda o zrušení Nájomnej zmluvy372-002/2019-22-8

372-002/2019-22-8

Neuvedené

Mgr. Naďa Bódišová

Obec Čechynce

12.02.2021

Zmluva so sprostredkovateľom - spracúvanie osobných údajov

67/2021

Neuvedené

IQ ideas, s.r.o.

Obec Čechynce

05.02.2021

Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa zdravotníckeho zariadenia

30-004/2021

80,00 EUR

Komunálna poisťovňa, a. s. Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

Obec Čechynce

01.02.2021

Zmluva č. ZM - 03/2021 o poskytnutí služieb zameraných na poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov

38-001/2021

705,00 EUR sedemstopäť eur

IQ ideas, s.r.o.

Obec Čechynce

29.01.2021

Dohoda o zrušení Nájomnej zmluvy č.531-002/2019-11-1-11

531-002/2019-11-1-11

Neuvedené

Obec Čechynce

Patrik Čurgaly

29.01.2021

Nájomná zmluva č. 46-001/2021-11-1-11

46-001/2021-11-1-11

Neuvedené

Obec Čechynce

Čief Patrik, Čief Lucia

25.01.2021

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí služieb - likvidácia nebezpečného odpadu

10-002/2021

Neuvedené

ENVI-GEOS Nitra

Obec Čechynce

22.01.2021

Zmluva o dodávke elektriny

28-001/2021

Neuvedené

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Čechynce

19.01.2021

Cenník vývozu a skladovania tuhého komunálneho odpadu

25/2021

40,32 EUR

VEPOS, spol. s. r. o.

Obec Čechynce

15.01.2021

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí služieb- Zoznam zdravotníckych pracovníkov pri testovaní COVID-19

9-002/2021

Neuvedené

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Obec Čechynce

11.01.2021

Zmluva o poskytnutí služby - nakladanie s nebezpečným odpadom

10-001/2021

38,60 EUR

ENVI-GEOS Nitra

Obec Čechynce

08.01.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

9-001/2021

Neuvedené

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Obec Čechynce

04.01.2021

Zmluva o bežnom účte

1/2021

Neuvedené

Obec Čechynce

Prima banka Slovensko, a. s.

18.12.2020

Dohoda o zrušení Zmluvy o nájme nebytových priestorov

522-001/2020

Neuvedené

Amethyste spol. s. r. o.

Obec Čechynce

17.12.2020

Nájomná zmluva /opakovaná/

479-003/2020-11-2-06

Neuvedené

Ing. Monika Bödör, Štefan Bödör

Obec Čechynce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: