Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

archív zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22.03.2022

Zmluva o poskytnutí NFP - Zelené prvky - lepšia klíma v obci Čechynce

75/2022

203 888,26 EUR dvestotri tisíc osemstoosemdesiatosem eur

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Obec Čechynce

11.03.2022

Príkazná zmluva č.06/VO/02/2021/PL-KS

481-001/2021

400,00 EUR štyristo

Komunál - Servis, s.r.o.

Obec Čechynce

01.03.2022

Nájomná zmluva /opakovaná/

62-002/2022-22-8

Neuvedené

Bc. Ján Laco, Martina Henželová

Obec Čechynce

01.03.2022

Nájomná zmluva /opakovaná/

7-002/2022-11-2-11

Neuvedené

Andrej Bako

Obec Čechynce

01.03.2022

Zmluva o prepojení zmlúv na CRZ

100/2022

135,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Čechynce

22.02.2022

Zmluva pre umiestnenie Z-Boxu

93/2022

1,00 EUR

Packeta Slovakia, s.r.o.

Obec Čechynce

16.02.2022

Zmluva o dielo - spracovanie ÚPD zmeny a doplnky ÚPN obce Čechynce č. 2

39-005/2022

11 880,00 EUR

Ing. arch. Peter Mizia NEUTRA - architektonický ateliér

Obec Čechynce

10.02.2022

Servisná zmluva - bežná oprava a údržba strojov, dodávka náhradných dielov

73/2022

Neuvedené

Agroservis-Západ s.r.o.

Obec Čechynce

09.02.2022

Zmluva o zriadení vecných bremien

66/2022

Neuvedené

Obec Čechynce

Vendelín Száraz

07.02.2022

Dohoda o prevádzkovej (odbornej) praxi študenta

65/2022

Neuvedené

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Obec Čechynce

02.02.2022

Nájomná zmluva /opakovaná/

8-002/2022-11-1-11

Neuvedené

Patrik Čief a manž. Lucia

Obec Čechynce

27.01.2022

Nájomná zmluva /opakovaná/

26-002/2022-22-06

Neuvedené

Iveta Kluková

Obec Čechynce

27.01.2022

Nájomná zmluva /opakovaná/

17-002/2022-11-1-05

Neuvedené

Monika Kluková

Obec Čechynce

21.12.2021

Nájomná zmluva /opakovaná/

497-002/2021-11-2-05

Neuvedené

Molnár Patrik

Obec Čechynce

16.12.2021

Zmluva o výpožičke - nehnuteľnosť v k.ú. Čechynce LV č. 1852 parc.č. 1698/186

498-001/2021

Neuvedené

Vendelín Száraz

Obec Čechynce

15.12.2021

Zmluva o prevode práv a povinností stavebníka

482/2021

Neuvedené

i-trade Co., s.r.o.

Obec Čechynce

15.12.2021

Zmluva o zriadení vecného bremena

401-002/2021

Neuvedené

i-trade Co., s.r.o.

Obec Čechynce

07.12.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Čechynce na rok 2021

146-007/2021

3 750,00 EUR

Futbalový klub FC Čechynce

Obec Čechynce

18.11.2021

Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie "Podpora udržateľnosti a odolnosti KD v obci Čechynce"

398-002/2021

3 240,00 EUR

Ing.arch.Roderik Baltazár

Obec Čechynce

16.11.2021

Dodatok zmeny v rámci majetkových poistných zmlúv uzatvorených v Komunálnej poisťovni, a.s.

449/2021

446,46 EUR

Komunálna poisťovňa, a. s. Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

Obec Čechynce

11.11.2021

Zmluva o spolupráci - brožúry a rozvrhy hodín pre žiakov ZŠ

437/2021

550,00 EUR

Mgr. Miroslav Duchoň

Obec Čechynce

08.11.2021

Cenník vývozu a skladovania TKO platný od 1.1.2022

429/2021

Neuvedené

VEPOS, spol. s. r. o.

Obec Čechynce

28.10.2021

Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb - BRKO

404/2021

10,00 EUR

VEPOS, spol. s. r. o.

Obec Čechynce

28.10.2021

Poistná zmluva číslo: 4419007476 - Dodatok č. 3

415/2021

741,70 EUR

Komunálna poisťovňa, a. s. Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

Obec Čechynce

28.10.2021

Zmluva o dielo č. 1/2021/kult - Externý manažment

399-001/2021

1 200,00 EUR

Ing. Viktor Csala

Obec Čechynce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: