Navigácia

Obsah

Zber plastov,tetrapakových a kovových obalov-műanyag, ásványvizes és üdítős PET műanyag palackok, tetrapakos és a fémdobozos hulladék begyűjtése

Typ: ostatné
oznam-hirdetés
Zber plastov,tetrapakových a kovových obalov-műanyag, ásványvizes és üdítős PET műanyag palackok, tetrapakos és a fémdobozos hulladék begyűjtése
Obecný úrad v Čechynciach oznamuje, že zber plastových fliaš + tetrapakových a kovových obalov (vrecový zber) sa uskutoční dňa 12. mája 2022 t.j. vo štvrtok od 07,00 hod. spred Vašich domov. Žiadame občanov aby tento separovaný odpad vkladal do vriec stlačenej forme a naplnené vrecia uväzovali!
Csehi Községi Hivatal tudatja a lakosággal, hogy a műanyag, ásványvizes és üdítős PET műanyag palackok, tetrapakos és a fémdobozos hulladék begyűjtése 2021. május 12-én azaz csütörtökön 07,00 órától lesz a családi házak elől. Kérjük a lakosokat, hogy a hulladékot préselt formában helyezzék a zsákokba, amelyeket be kell kötni!
Upozornenie pre občanov na správne triedenie separovaných zložiek odpadu
Na základe informácií od spoločnosti VEPOS s.r.o. Vráble, že pri posledných vývozoch a to plastov + tetrapakových a kovových obalov z našej obce sa zistili veľké nedostatky pri separovaní, konkrétne: „Po vysypaní odpadu na triediacu linku bolo v triedenom odpade pracovníkmi linky zistené, že v dovezenom odpade sa nachádzal vysoký podiel iného odpadu. Išlo o rôzny odpad ako napr. handry, krabice, špinavé fólie od zeminy a ďalší iný podobný komunálny odpad.“
Nakoľko do jednotlivých zložiek odpadu sa stále dostáva odpad, ktorý tam nepatrí, preto z tohto dôvodu Vás upozorňujeme, že pri ďalších vývozoch odpadu z našej obce sa budú robiť kontroly vriec s odpadom a nesprávne vyseparovaný odpad nebude vyvezený!!!
Žiadame občanov, aby do vriec vždy dávali iba samostatné komodity v zmysle informačného letáka, ktorý ste obdržali a zároveň je zverejnený na web stránke obce: http://www.cechynce.eu/.../informacie/separovanie-odpadov/
Na obrázku môže byť vonku a strom
 
 
 

Vytvorené: 9. 5. 2022
Posledná aktualizácia: 9. 5. 2022 11:21
Autor: Správca Webu