Navigácia

Obsah

Aktuality

Správy

prvá
z 26
posledná

Zber veľkoobjemového odpadu "Jar" - nagyterjedelmű hulladék begyűjtése "tavasz"

oznam - hírdetés celý text

ostatné | 11. 3. 2019 | Autor: Správca Webu

Zatvorený obecný úrad - zárva tart a községi hivatal

oznam -hírdetés celý text

ostatné | 6. 3. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Výročná členská schôdza MS SČK Čechynce

oznam - hírdetés celý text

ostatné | 4. 3. 2019 | Autor: Správca Webu

Úroveň vytriedenia KO v obci Čechynce v r.2018

oznam-hírdetés celý text

ostatné | 26. 2. 2019 | Autor: Správca Webu

Zber komunálneho odpadu – hulladék gyűjtése

oznam-hírdetés celý text

ostatné | 26. 2. 2019 | Autor: Správca Webu

Oznam pre PD, SHR a pestovateľov

oznam - hírdetés celý text

ostatné | 25. 2. 2019 | Autor: Správca Webu

Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky 16. marca 2019

kandidáti na prezidenta SR 2019 celý text

ostatné | 25. 2. 2019 | Autor: Správca Webu

Oznam MŠ

oznam-hírdetés celý text

ostatné | 20. 2. 2019 | Autor: Správca Webu

Oznam o konaní Výročnej členskej schôd. ZO Jednoty dôchodcov Čechynce

oznam-hírdetés celý text

ostatné | 20. 2. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Zber komunálneho odpadu – hulladék gyűjtése

oznam-hírdetés celý text

ostatné | 11. 2. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Mýtus o tom, že je zbytočné triediť odpad

oznam-hírdetés celý text

ostatné | 7. 2. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Ponuka práce - munkalehetőség

oznam-hírdetés celý text

ostatné | 7. 2. 2019 | Autor: Správca Webu

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby:Areál pre výrobu Fromax s.r.o.-Predloženie odvolania odvolaciemu orgánu-Verejná vyhláška

verejná vyhláška Areál pre výrobu Fromax s.r.o. celý text

ostatné | 1. 2. 2019 | Autor: Správca Webu

Zber komunálneho odpadu – kommunális hulladék gyűjtése

oznam-hírdetés celý text

ostatné | 28. 1. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Strata kľúčov - elveszített kulcsok

straty a nálezy celý text

ostatné | 25. 1. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Celovečerný scénický program - színházi előadás

kultúrny program - kultúrális előadás celý text

ostatné | 25. 1. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Čechynského spravodaja 1/2019 Csehi hírmondó

oznam-hírdetés celý text

ostatné | 24. 1. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Ďakujeme Vám, za preukázanie Vašich 2% z daní.


ostatné | 21. 1. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Oznam pre občanov – daňovníkov a držiteľov psov

DAŇOVÉ POVINNOSTI OBČANOV celý text

ostatné | 21. 1. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Zber separovaného odpadu – Osztályozott hulladék begyűjtése

sklo-üveg celý text

ostatné | 21. 1. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Zber vianočných stromčekov

oznam-hírdetés celý text

ostatné | 14. 1. 2019 | Autor: Správca Webu

Zber komunálneho odpadu – kommunális hulladék gyűjtése

oznam - hírdetés celý text

ostatné | 14. 1. 2019 | Autor: Správca Webu
#

Parkovanie na verejných priestranstvách pri zimnej údržbe miestnych komunikácií

oznam-hírdetés celý text

ostatné | 9. 1. 2019 | Autor: Správca Webu

Informačný leták pre verejnosť

nakladanie s použitými batériami a akumulátormi celý text

ostatné | 9. 1. 2019 | Autor: Správca Webu

Verejná vyhláška-Upovedomenie účastníkov konania o podaní odvolania - Areál pre výrobu Fromax s.r.o.

Verejná vyhláška-Upovedomenie účastníkov konania o podaní odvolania - Areál pre výrobu Fromax s.r.o. celý text

ostatné | 8. 1. 2019 | Autor: Správca Webu

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019

oznam-hirdetés celý text

ostatné | 8. 1. 2019 | Autor: Správca Webu

Môžnosť bezplatne prijímať dôležité oznamy

oznam-hírdetés celý text

ostatné | 8. 1. 2019 | Autor: Správca Webu
prvá
z 26
posledná