Navigácia

Obsah

Stavanie obecného mája-2021-A községünk májusfa állítása

na fotkách-fényképeken

Aj napriek pandémii obecný úrad pamätá na tradície a aj tento rok má naša obec v predvečer prvého mája postavený máj-z časti, ekologický.
Stavanie sa uskutočnilo bez verejnosti a pri dodržaní hygienických predpisov.
Az idén a hagyományos májusfát a koronavírus-járvány ellenére is felállították a helyi községi hivatal alkalmazottai.