Navigácia

Obsah

Základné informácie 

Samosprávný kraj: Nitriansky  
Okres: Nitra  
Nadmorská výška:
133  m. n. m.
 
Počet obyvateľov: 1223  
Rozloha: 586 ha  
Prvá písomná zmienka: 1248  

 

Obec Čechynce

(maď.: Csehi) sa rozprestiera na Podunajskej nížine v časti zvanej Malá Dolná zem na nive a terase rieky Nitry. Menšia časť chotára leží na okraji Žitavskej sprašovej pahorkatiny (vinohrad). Územnosprávne patrí k Nitrianskemu okresu  a Nitrianskej župe. Rozloha chotára je 586 hektárov. Zemepisná poloha obce je 48,256406 severnej šírky a 18,157815 východnej dĺžky. Obec Čechynce leží v priemernej nadmorskej výške 135 m, pričom najnižší bod chotára dosahuje výšku 129 m a najvyšší 210 m.

Csehi

(szlovákul Čechynce) a Duna – menti síkság Kisalföldnek nevezett részén fekszik a Nyitra folyó árterén. Határának kisebb része, a szőlőhegy érinti a löszös Zsitvai – dombságot is. Közigazgatásilag Nyitra megyéhez és a Nyitrai járáshoz tartozik, kiterjedése 586 hektár. A község központjának koordinátái: 48,256406 északi szélesség és 18,157815 keleti hosszúság . A település átlagos tengerszint feletti magassága 135 m, határának legalacsonyabb pontja 129 m, legmagasabb pontja eléri a 210 m-t.

10.12.2018

Zber komunálneho odpadu – hulladék gyűjtése

Obecný úrad v Čechynciach oznamuje, že zber komunálneho odpadu sa uskutoční dňa 13. decembra 2018 t.j. vo štvrtok. Csehi Községi Hivatal tudatja a lakosággal, hogy a kommunális hulladék begyűjtése 2018. december 13-án azaz csütörtökön lesz.

Detail

10.12.2018

Oznam a pozvánka súboru-"Szél fújja pántlikám" - meghívója

Oznam a pozvánka súboru-"Szél fújja pántlikám" - meghívója

ples - bál divadelné predstavenie - színházi előadás

Detail

10.12.2018

Oznamy - hírdetések

Oznamy - hírdetések

farský oznam - plébániai hírdetés

Detail

07.12.2018

Vianočná dedinka 2018 Karácsonyi vásár

pozvánka - meghívó

Detail

Úradná tabuľa

Fotogaléria

Mikuláš v obci 2018 Községünkben járt a Mikulás

Mikuláš v obci 2018 Községünkben járt a Mikulás

Pudujatie-100. výročie skončenia prvej svetovej vojny / Megemlékezés az I.világháború befejezésének 100.évfrodulója alkalmából

Pudujatie-100. výročie skončenia prvej svetovej vojny / Megemlékezés az I.világháború befejezésének 100.évfrodulója alkalmából