Navigácia

Obsah

Základné informácie 

Samosprávný kraj: Nitriansky  
Okres: Nitra  
Nadmorská výška:
133  m. n. m.
 
Počet obyvateľov: 1223  
Rozloha: 586 ha  
Prvá písomná zmienka: 1248  

 

Obec Čechynce

(maď.: Csehi) sa rozprestiera na Podunajskej nížine v časti zvanej Malá Dolná zem na nive a terase rieky Nitry. Menšia časť chotára leží na okraji Žitavskej sprašovej pahorkatiny (vinohrad). Územnosprávne patrí k Nitrianskemu okresu  a Nitrianskej župe. Rozloha chotára je 586 hektárov. Zemepisná poloha obce je 48,256406 severnej šírky a 18,157815 východnej dĺžky. Obec Čechynce leží v priemernej nadmorskej výške 135 m, pričom najnižší bod chotára dosahuje výšku 129 m a najvyšší 210 m.

Csehi

(szlovákul Čechynce) a Duna – menti síkság Kisalföldnek nevezett részén fekszik a Nyitra folyó árterén. Határának kisebb része, a szőlőhegy érinti a löszös Zsitvai – dombságot is. Közigazgatásilag Nyitra megyéhez és a Nyitrai járáshoz tartozik, kiterjedése 586 hektár. A község központjának koordinátái: 48,256406 északi szélesség és 18,157815 keleti hosszúság . A település átlagos tengerszint feletti magassága 135 m, határának legalacsonyabb pontja 129 m, legmagasabb pontja eléri a 210 m-t.

20.11.2018

Oznam pre organizácie pôsobiace v obci Čechynce

Oznam pre organizácie pôsobiace v obci Čechynce

žiadosť o finančný príspevok

Detail

20.11.2018

Oznam ZsVS o prekládke

Oznam ZsVS o prekládke

prekládka inžinierskych sietí

Detail

20.11.2018

Pozvánka na futbalový turnaj - focitorna meghívó

Pozvánka na futbalový turnaj - focitorna meghívó

Vianočný turnaj v malom futbale o "Pohár FC Čechynce"

Detail

20.11.2018

33.nedeľa v cezročnom období-évközi 33.vasárnap

farský oznam - plébániai hirdetés

Detail

Fotogaléria

Pudujatie-100. výročie skončenia prvej svetovej vojny / Megemlékezés az I.világháború befejezésének 100.évfrodulója alkalmából

Pudujatie-100. výročie skončenia prvej svetovej vojny / Megemlékezés az I.világháború befejezésének 100.évfrodulója alkalmából

Slávnostné ukončenie a vyhodnotenie futb.súťažného roč. jeseň 2018/2019 mužstiev dorastu a mužov FC Čechynce - A helyi futbal egyesület évzáró összejövetele

Slávnostné ukončenie a vyhodnotenie futb.súťažného roč. jeseň 2018/2019 mužstiev dorastu a mužov FC Čechynce - A helyi futbal egyesület évzáró összejövetele