Navigácia

Obsah

Voľby

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Informácia o podmienkach práva voliť a podmienkach práva byť volený vo voľbách do EP pre voličov - občanov iných členských štátov EÚ s trvalým pobytom na území obce Čechynce Stiahnuté: 45x | 08.02.2019

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu Stiahnuté: 42x | 20.03.2019

Oznámenie o čase a mieste konania volieb do Európskeho parlamentu - pre občanov s trvalým pobytom Obec Čechynce Stiahnuté: 33x | 23.04.2019

Voľby prezidenta 2019

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu Stiahnuté: 54x | 25.01.2019

Oznámenie o čase a mieste konania volieb - pre občanov s trvalým pobytom Obec Čechynce Stiahnuté: 67x | 15.02.2019

Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky 16. marca 2019 Stiahnuté: 62x | 25.02.2019

Výsledky volieb prezidenta 2019 - 1. kolo Stiahnuté: 75x | 16.03.2019

Výsledky volieb prezidenta 2019 - 2.kolo Stiahnuté: 55x | 30.03.2019

Komunálne voľby 2018

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený v slovenskom jazyku Stiahnuté: 93x | 12.07.2018

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený v maďarskom jazyku Stiahnuté: 75x | 12.07.2018

Rozsah výkonu funkcie starostu obce Čechynce na volebné obdobie 2018-2022 Stiahnuté: 159x | 12.07.2018

Zverejnenie počtu obyvateľov obce Čechynce ku dňu vyhlásenia volieb Stiahnuté: 179x | 12.07.2018

Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebných obvodov Stiahnuté: 240x | 12.07.2018

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie v Čechynciach Stiahnuté: 130x | 27.08.2018

Zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie v Čechynciach Stiahnuté: 120x | 27.08.2018

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Čechynciach Stiahnuté: 500x | 24.09.2018

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Čechynce Stiahnuté: 390x | 24.09.2018

Oznámenie o čase a mieste konania volieb - pre občanov s trvalým pobytom Obec Čechynce Stiahnuté: 114x | 16.10.2018

Politika informovanosti dotknutej osoby (GDPR) Stiahnuté: 120x | 26.10.2018

Uverejnenie výsledkov volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce v Čechynciach Stiahnuté: 580x | 11.11.2018

Stránka