Navigácia

Obsah

Voľby

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Informácia o podmienkach práva voliť a podmienkach práva byť volený vo voľbách do EP pre voličov - občanov iných členských štátov EÚ s trvalým pobytom na území obce Čechynce Stiahnuté: 28x | 08.02.2019

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu Stiahnuté: 19x | 20.03.2019

Oznámenie o čase a mieste konania volieb do Európskeho parlamentu - pre občanov s trvalým pobytom Obec Čechynce Stiahnuté: 8x | 23.04.2019

Voľby prezidenta 2019

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu Stiahnuté: 38x | 25.01.2019

Oznámenie o čase a mieste konania volieb - pre občanov s trvalým pobytom Obec Čechynce Stiahnuté: 38x | 15.02.2019

Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky 16. marca 2019 Stiahnuté: 30x | 25.02.2019

Výsledky volieb prezidenta 2019 - 1. kolo Stiahnuté: 47x | 16.03.2019

Výsledky volieb prezidenta 2019 - 2.kolo Stiahnuté: 24x | 30.03.2019

Komunálne voľby 2018

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený v slovenskom jazyku Stiahnuté: 81x | 12.07.2018

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený v maďarskom jazyku Stiahnuté: 60x | 12.07.2018

Rozsah výkonu funkcie starostu obce Čechynce na volebné obdobie 2018-2022 Stiahnuté: 145x | 12.07.2018

Zverejnenie počtu obyvateľov obce Čechynce ku dňu vyhlásenia volieb Stiahnuté: 161x | 12.07.2018

Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebných obvodov Stiahnuté: 220x | 12.07.2018

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie v Čechynciach Stiahnuté: 114x | 27.08.2018

Zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie v Čechynciach Stiahnuté: 101x | 27.08.2018

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Čechynciach Stiahnuté: 473x | 24.09.2018

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Čechynce Stiahnuté: 370x | 24.09.2018

Oznámenie o čase a mieste konania volieb - pre občanov s trvalým pobytom Obec Čechynce Stiahnuté: 98x | 16.10.2018

Politika informovanosti dotknutej osoby (GDPR) Stiahnuté: 101x | 26.10.2018

Uverejnenie výsledkov volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce v Čechynciach Stiahnuté: 559x | 11.11.2018

Stránka