Navigácia

Obsah

Voľby

Komunálne voľby 2018

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený v slovenskom jazyku Stiahnuté: 48x | 12.07.2018

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený v maďarskom jazyku Stiahnuté: 30x | 12.07.2018

Rozsah výkonu funkcie starostu obce Čechynce na volebné obdobie 2018-2022 Stiahnuté: 102x | 12.07.2018

Zverejnenie počtu obyvateľov obce Čechynce ku dňu vyhlásenia volieb Stiahnuté: 103x | 12.07.2018

Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebných obvodov Stiahnuté: 130x | 12.07.2018

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie v Čechynciach Stiahnuté: 75x | 27.08.2018

Zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie v Čechynciach Stiahnuté: 62x | 27.08.2018

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Čechynciach Stiahnuté: 368x | 24.09.2018

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Čechynce Stiahnuté: 296x | 24.09.2018

Oznámenie o čase a mieste konania volieb - pre občanov s trvalým pobytom Obec Čechynce Stiahnuté: 39x | 16.10.2018

Politika informovanosti dotknutej osoby (GDPR) Stiahnuté: 42x | 26.10.2018

Uverejnenie výsledkov volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce v Čechynciach Stiahnuté: 475x | 11.11.2018

2017

Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania do orgánov NSK konaných 4. 11. 2017 Stiahnuté: 35x | 06.11.2017

2014

Výsledky komunálnych volieb v obci Čechynce Stiahnuté: 92x | 15.11.2014

Stránka

  • 1