Navigácia

Obsah

Voľby

Voľby prezidenta 2019

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu Stiahnuté: 14x | 25.01.2019

Oznámenie o čase a mieste konania volieb - pre občanov s trvalým pobytom Obec Čechynce Stiahnuté: 5x | 15.02.2019

Komunálne voľby 2018

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený v slovenskom jazyku Stiahnuté: 64x | 12.07.2018

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený v maďarskom jazyku Stiahnuté: 43x | 12.07.2018

Rozsah výkonu funkcie starostu obce Čechynce na volebné obdobie 2018-2022 Stiahnuté: 128x | 12.07.2018

Zverejnenie počtu obyvateľov obce Čechynce ku dňu vyhlásenia volieb Stiahnuté: 139x | 12.07.2018

Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebných obvodov Stiahnuté: 172x | 12.07.2018

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie v Čechynciach Stiahnuté: 97x | 27.08.2018

Zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie v Čechynciach Stiahnuté: 84x | 27.08.2018

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Čechynciach Stiahnuté: 435x | 24.09.2018

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Čechynce Stiahnuté: 342x | 24.09.2018

Oznámenie o čase a mieste konania volieb - pre občanov s trvalým pobytom Obec Čechynce Stiahnuté: 70x | 16.10.2018

Politika informovanosti dotknutej osoby (GDPR) Stiahnuté: 76x | 26.10.2018

Uverejnenie výsledkov volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce v Čechynciach Stiahnuté: 530x | 11.11.2018

2017

Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania do orgánov NSK konaných 4. 11. 2017 Stiahnuté: 47x | 06.11.2017

2014

Výsledky komunálnych volieb v obci Čechynce Stiahnuté: 114x | 15.11.2014

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Informácia o podmienkach práva voliť a podmienkach práva byť volený vo voľbách do EP pre voličov - občanov iných členských štátov EÚ s trvalým pobytom na území obce Čechynce Stiahnuté: 7x | 08.02.2019

Stránka

  • 1