Navigácia

Obsah

Základné informácie 

Samosprávný kraj: Nitriansky  
Okres: Nitra  
Nadmorská výška:
133  m. n. m.
 
Počet obyvateľov: 1223  
Rozloha: 586 ha  
Prvá písomná zmienka: 1248  

 

Obec Čechynce

(maď.: Csehi) sa rozprestiera na Podunajskej nížine v časti zvanej Malá Dolná zem na nive a terase rieky Nitry. Menšia časť chotára leží na okraji Žitavskej sprašovej pahorkatiny (vinohrad). Územnosprávne patrí k Nitrianskemu okresu  a Nitrianskej župe. Rozloha chotára je 586 hektárov. Zemepisná poloha obce je 48,256406 severnej šírky a 18,157815 východnej dĺžky. Obec Čechynce leží v priemernej nadmorskej výške 135 m, pričom najnižší bod chotára dosahuje výšku 129 m a najvyšší 210 m.

Csehi

(szlovákul Čechynce) a Duna – menti síkság Kisalföldnek nevezett részén fekszik a Nyitra folyó árterén. Határának kisebb része, a szőlőhegy érinti a löszös Zsitvai – dombságot is. Közigazgatásilag Nyitra megyéhez és a Nyitrai járáshoz tartozik, kiterjedése 586 hektár. A község központjának koordinátái: 48,256406 északi szélesség és 18,157815 keleti hosszúság . A település átlagos tengerszint feletti magassága 135 m, határának legalacsonyabb pontja 129 m, legmagasabb pontja eléri a 210 m-t.

04.07.2018

Verejná vyhláška

Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov

Detail

02.07.2018

plagát

Oznam obce Veľký Kýr

Obecné dni V.Kýr

Detail

02.07.2018

plagát

Oznam obce Pohranice

Deň obce Pohranice

Detail

Fotogaléria

9.roč.mini futbalového "uličkového" turnaja o "Putovný pohár starostu obce Čechynce"-2018-Utcák focitornája

9.roč.mini futbalového "uličkového" turnaja o "Putovný pohár starostu obce Čechynce"-2018-Utcák focitornája

Dni obce Čechynce - 770. výročie prvej písomnej zmienky o obci v dňoch 8.-10.6.2018 Csehi Község elsö írásos említésének 770. évfordulója - falunapok 2018. júnis 8.-10.

Dni obce Čechynce - 770. výročie prvej písomnej zmienky o obci v dňoch 8.-10.6.2018 Csehi Község elsö írásos említésének 770. évfordulója - falunapok 2018. júnis 8.-10.