Navigácia

Obsah

Základné informácie 

Samosprávný kraj: Nitriansky  
Okres: Nitra  
Nadmorská výška:
133  m. n. m.
 
Počet obyvateľov: 1223  
Rozloha: 586 ha  
Prvá písomná zmienka: 1248  

 

Obec Čechynce

(maď.: Csehi) sa rozprestiera na Podunajskej nížine v časti zvanej Malá Dolná zem na nive a terase rieky Nitry. Menšia časť chotára leží na okraji Žitavskej sprašovej pahorkatiny (vinohrad). Územnosprávne patrí k Nitrianskemu okresu  a Nitrianskej župe. Rozloha chotára je 586 hektárov. Zemepisná poloha obce je 48,256406 severnej šírky a 18,157815 východnej dĺžky. Obec Čechynce leží v priemernej nadmorskej výške 135 m, pričom najnižší bod chotára dosahuje výšku 129 m a najvyšší 210 m.

Csehi

(szlovákul Čechynce) a Duna – menti síkság Kisalföldnek nevezett részén fekszik a Nyitra folyó árterén. Határának kisebb része, a szőlőhegy érinti a löszös Zsitvai – dombságot is. Közigazgatásilag Nyitra megyéhez és a Nyitrai járáshoz tartozik, kiterjedése 586 hektár. A község központjának koordinátái: 48,256406 északi szélesség és 18,157815 keleti hosszúság . A település átlagos tengerszint feletti magassága 135 m, határának legalacsonyabb pontja 129 m, legmagasabb pontja eléri a 210 m-t.

21.09.2018

Centrum voľného času-rekonštrukcia a modernizácia

Centrum voľného času-rekonštrukcia a modernizácia

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

Detail

21.09.2018

Oznam OZ "Pomoc obetiam násilia Nitra" a Úradu NSK

Občianske združenie Pomoc obetiam násilia Nitra a Úradu NSK

Detail

21.09.2018

Oznam obce Štitáre

plagát podujatia

Detail

Úradná tabuľa

06.09.2018 - 22.09.2018

Oznam o strategickom dokumente

Fotogaléria

9.roč.mini futbalového "uličkového" turnaja o "Putovný pohár starostu obce Čechynce"-2018-Utcák focitornája

9.roč.mini futbalového "uličkového" turnaja o "Putovný pohár starostu obce Čechynce"-2018-Utcák focitornája

Dni obce Čechynce - 770. výročie prvej písomnej zmienky o obci v dňoch 8.-10.6.2018 Csehi Község első írásos említésének 770. évfordulója - falunapok 2018. június 8.-10.

Dni obce Čechynce - 770. výročie prvej písomnej zmienky o obci v dňoch 8.-10.6.2018 Csehi Község első írásos említésének 770. évfordulója - falunapok 2018. június 8.-10.