Navigácia

Obsah

Zamestnanci školy


Zoznam triednych učiteľov a pedagógov v školskom roku 2018/2019

1. trieda VJS – PaedDr. Adriana Vetríková
2. trieda VJS – PaedDr. Adriana Vetríková
3. trieda VJS – PaedDr. Erika Brindzová
4. trieda VJS – PaedDr. Erika Brindzová
2. trieda VJM – Mgr. Réka Kováčová
Vychovávateľka v ŠKD – Bc. Lucia Nagyová
Katechétka – Klaudia Hegelyová

Pedagogický asistent - Jana Duchovičová

 

Zoznam ostatných zamestnancov školy

Upratovačka – Emília Šubová
Školník – Róbert Šimončík