Navigácia

Obsah

Zamestnanci školy


Zoznam triednych učiteľov a pedagógov v školskom roku 2017/2018

1. trieda VJS – PaedDr. Adriana Vetríková
2. trieda VJS – PaedDr. Erika Brindzová
3. trieda VJS – PaedDr. Erika Brindzová
4. trieda VJS – PaedDr. Adriana Vetríková
1. trieda VJM – Mgr. Réka Kováčová
Vychovávateľka v ŠKD – Bc. Lucia Nagyová
Katechétka – Klaudia Hegelyová

 

Zoznam ostatných zamestnancov školy

Upratovačka – Emília Šubová
Školník – Róbert Šimončík