Navigácia

Obsah

Tlačivá

Žiadosť o súhlas s uvedením malého zdroja znečisťovania ovzdušia do prevádzky Stiahnuté: 17x | 23.04.2020

Žiadosť o súhlas so stavbou malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 17x | 23.04.2020

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby Stiahnuté: 14x | 23.04.2020

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia Stiahnuté: 13x | 23.04.2020

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 14x | 23.04.2020

Žiadosť o potvrdenie dokumentácie skutočného realizovania stavby s potvrdením existencie stavby Stiahnuté: 22x | 14.04.2020

Tlačivo „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov“ v zmysle článku 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ď Stiahnuté: 21x | 24.03.2020

Splnomocnenie - tlačivo Stiahnuté: 50x | 04.09.2019

Splnomocnenie - tlačivo Stiahnuté: 45x | 04.09.2019

Čestné prehlásenie Stiahnuté: 35x | 23.04.2020

Čestné vyhlásenie - vzdanie sa odvolania proti rozhodnutiu Stiahnuté: 85x | 24.10.2018

Žiadosť o povolenie rozkopať verejné priestranstvo Stiahnuté: 126x | 24.10.2018

Žiadosť o usporiadanie podujatia Stiahnuté: 136x | 17.07.2018

Žiadosť o zrušenie Osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka SHR Stiahnuté: 140x | 01.01.2000

Žiadosť o zápis do evidencie SHR Stiahnuté: 139x | 01.01.2000

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska obce Stiahnuté: 135x | 01.01.2000

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - fyzické osoby Stiahnuté: 173x | 01.01.2000

Žiadosť o stavebné povolenie - stavby na podnikanie Stiahnuté: 142x | 01.01.2000

Žiadosť o dodatočné povolenie (rozostavanej - dokončenej) stavby Stiahnuté: 152x | 23.04.2020

Vyjadrenie vlastníka susednej nehnuteľnosti Stiahnuté: 151x | 01.01.2000

Stránka