Navigácia

Obsah

Tlačivá

Tlačivo „Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov“ v zmysle článku 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ď Stiahnuté: 5x | 24.03.2020

Splnomocnenie - tlačivo Stiahnuté: 15x | 04.09.2019

Splnomocnenie - tlačivo Stiahnuté: 19x | 04.09.2019

Čestné nprehlásenie Stiahnuté: 14x | 04.09.2019

Čestné vyhlásenie - vzdanie sa odvolania proti rozhodnutiu Stiahnuté: 69x | 24.10.2018

Žiadosť o povolenie rozkopať verejné priestranstvo Stiahnuté: 108x | 24.10.2018

Žiadosť o usporiadanie podujatia Stiahnuté: 121x | 17.07.2018

Žiadosť o zrušenie Osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka SHR Stiahnuté: 117x | 01.01.2000

Žiadosť o zápis do evidencie SHR Stiahnuté: 122x | 01.01.2000

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska obce Stiahnuté: 120x | 01.01.2000

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - fyzické osoby Stiahnuté: 144x | 01.01.2000

Žiadosť o stavebné povolenie - stavby na podnikanie Stiahnuté: 125x | 01.01.2000

Žiadosť o povolenie (rozostavanej - dokončenej) stavby Stiahnuté: 130x | 01.01.2000

Vyjadrenie vlastníka susednej nehnuteľnosti Stiahnuté: 129x | 01.01.2000

Vyhlásenie o vykonávaní odborného dozoru Stiahnuté: 128x | 01.01.2000

Ohlásenie stavebných uprav, udržiavacích prac Stiahnuté: 120x | 01.01.2000

Ohlásenie jednoduchej stavby Stiahnuté: 132x | 01.01.2000

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 166x | 01.01.2000

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 140x | 01.01.2000

Žiadosť o výpis z evidencie súpisných, orientačných čísiel Stiahnuté: 117x | 07.03.2017

Stránka