Navigácia

Obsah

Rozvrhy hodín


Rozvrh hodín podľa ročníkov                        

Školský rok 2017/2018
 

Trieda: I.
Vyučovací jazyk: slovenský

Deň Hodiny          
  1 2 3 4 5 6
Pondelok: NAV SJL MAT SJL TSV  
Utorok: SJL ANJ PRV VYV VYV  
Streda: SJL HUV SJL MAT    
Štvrtok: SJL ANJ SJL MAT    
Piatok: SJL TSV SJL MAT    

 

Trieda: II.
Vyučovací jazyk: slovenský

Deň Hodiny          
  1 2 3 4 5 6
Pondelok: SJL NAV SJL MAT    
Utorok: SJL ANJ TSV MAT PRV  
Streda: SJL MAT SJL VYV VYV  
Štvrtok: SJL ANJ TSV PRV SJL  
Piatok: SJL MAT HUV SJL    

 

Trieda: III.
Vyučovací jazyk: slovenský

Deň Hodiny          
  1 2 3 4 5 6
Pondelok: SJL NAV/ETV SJL MAT ANJ  
Utorok: SJL ANJ TSV MAT PRI  
Streda: SJL MAT SJL VYV PCV INF
Štvrtok: SJL ANJ TSV PRI    
Piatok: SJL MAT HUV SJL VLA  

 

Trieda: IV.
Vyučovací jazyk: slovenský

Deň Hodiny          
  1 2 3 4 5 6
Pondelok: NAV/ETV SJL MAT SJL TEV  
Utorok: SJL ANJ PRI VYV VYV  
Streda: SJL HUV SJL MAT INF  
Štvrtok: SJL ANJ SJL VLA MAT PCV
Piatok: SJL TEV PRI MAT ANJ  

 

Trieda: I.
Vyučovací jazyk: maďarský

Deň Hodiny          
  1 2 3 4 5 6
Pondelok: SJL MAT NAV MJL    
Utorok: SJL ANJ MJL MAT HUV  
Streda: MJL SJL SJL TSV VYV  
Štvrtok: SJL ANJ MAT MJL    
Piatok: MJL SJL MAT TSV PRV