Navigácia

Obsah

Rozvrhy hodín


Rozvrh hodín podľa ročníkov                        

Školský rok 2019/2020
 

Trieda: I.
Vyučovací jazyk: slovenský

Deň Hodiny          
  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok: SJL MAT SJL PRV    
Utorok: SJL MAT ANJ SJL HUV  
Streda: SJL NAV/ETV SJL ANJ    
Štvrtok: SJL MAT TSV TSV SJL  
Piatok: SJL MAT VYV VYV    

 

Trieda: II.
Vyučovací jazyk: slovenský

Deň Hodiny          
  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok: SJL MAT SJL PRV    
Utorok: SJL MAT ANJ SJL HUV  
Streda: SJL NAV/ETV SJL ANJ PRV  
Štvrtok: SJL MAT TSV TSV    
Piatok: SJL MAT VYV VYV SJL  

 

Trieda: III.
Vyučovací jazyk: slovenský

Deň Hodiny          
  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok: SJL MAT SJL PCV VLA  
Utorok: SJL MAT SJL ANJ INF  
Streda: SJL MAT NAV SJL PRI  
Štvrtok: SJL VYV TSV TSV ANJ  
Piatok: MAT SJL PRI ANJ HUV  

 

Trieda: IV.
Vyučovací jazyk: slovenský

Deň Hodiny          
  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok: SJL MAT SJL PCV VLA  
Utorok: SJL MAT SJL ANJ INF  
Streda: SJL MAT NAV SJL PRI VLA
Štvrtok: SJL VYV TSV TSV ANJ  
Piatok: MAT SJL PRI ANJ HUV