Navigácia

Obsah

Rozvrhy hodín


Rozvrh hodín podľa ročníkov                        

Školský rok 2018/2019
 

Trieda: I.
Vyučovací jazyk: slovenský

Deň Hodiny          
  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok: SJL SJL ANJ MAT    
Utorok: NAV MAT HUV SJL TSV  
Streda: SJL SJL MAT VYV VYV  
Štvrtok: SJL SJL ANJ MAT    
Piatok: SJL PRV SJL TSV    

 

Trieda: II.
Vyučovací jazyk: slovenský

Deň Hodiny          
  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok: SJL SJL ANJ MAT    
Utorok: NAV MAT HUV SJL TSV  
Streda: SJL SJL MAT VYV VYV  
Štvrtok: SJL SJL ANJ MAT PRV  
Piatok: SJL PRV SJL TSV    

 

Trieda: III.
Vyučovací jazyk: slovenský

Deň Hodiny          
  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok: SJL MAT TSV ANJ SJL  
Utorok: SJL ANJ NAV/ETV SJL PRI  
Streda: INF MAT SJL VYV PCV  
Štvrtok: SJL MAT TSV ANJ PRI  
Piatok: SJL MAT SJL HUV VLA  

 

Trieda: IV.
Vyučovací jazyk: slovenský

Deň Hodiny          
  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok: SJL MAT TSV ANJ SJL  
Utorok: SJL ANJ NAV/ETV SJL PRI  
Streda: MAT INF SJL VYV PCV VLA
Štvrtok: SJL MAT TSV ANJ PRI  
Piatok: SJL MAT SJL HUV VLA  

 

Trieda: II.
Vyučovací jazyk: maďarský

Deň Hodiny          
  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok: MAT MJL ANJ PRV SJL  
Utorok: MJL NAV SJL MAT TSV  
Streda: MJL MAT HUV VYV SJL  
Štvrtok: SJL MJL ANJ PRV SJL  
Piatok: MAT MJL MJL TSV SJL