Navigácia

Obsah

Rozvrhy hodín


Rozvrh hodín podľa ročníkov                        

Školský rok 2019/2020
 

Trieda: I.
Vyučovací jazyk: slovenský

Deň Hodiny          
  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok: SJL MAT SJL ANJ TSV  
Utorok: SJL NAV/ETV SJL PRV    
Streda: MAT SJL ANJ SJL    
Štvrtok: SJL MAT SJL TSV HUV  
Piatok: SJL MAT VYV VYV    

 

Trieda: II.
Vyučovací jazyk: slovenský

Deň Hodiny          
  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok: SJL MAT SJL VYV TSV  
Utorok: SJL MAT NAV PRV    
Streda: SJL MAT ANJ SJL VYV  
Štvrtok: SJL MAT SJL TSV HUV  
Piatok: SJL PRV SJL ANJ    

 

Trieda: III.
Vyučovací jazyk: slovenský

Deň Hodiny          
  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok: SJL MAT SJL VYV TSV  
Utorok: SJL MAT NAV PRI ANJ  
Streda: SJL MAT ANJ INF PCV VLA
Štvrtok: SJL MAT SJL TSV HUV  
Piatok: SJL PRI SJL ANJ    

 

Trieda: IV.
Vyučovací jazyk: slovenský

Deň Hodiny          
  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok: SJL MAT SJL ANJ TSV  
Utorok: SJL NAV SJL PRI VLA  
Streda: MAT SJL ANJ INF PRI  
Štvrtok: SJL MAT SJL TSV HUV VLA
Piatok: SJL MAT VYV PCV ANJ