Navigácia

Obsah

Rozvrhy hodín


Rozvrh hodín podľa ročníkov                        

Školský rok 2019/2020
 

Trieda: I.
Vyučovací jazyk: slovenský

Deň Hodiny          
  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok: SJL MAT SJL PRV    
Utorok: SJL NAV/ETV ANG SJL HUV  
Streda: SJL MAT SJL TSV    
Štvrtok: SJL MAT VYV VYV SJL  
Piatok: SJL MAT ANG TSV    

 

Trieda: II.
Vyučovací jazyk: slovenský

Deň Hodiny          
  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok: SJL MAT SJL PRV    
Utorok: SJL NAV/ETV ANJ SJL HUV  
Streda: SJL MAT SJL TSV PRV  
Štvrtok: SJL MAT VYV VYV    
Piatok: SJL MAT ANJ TSV SJL  

 

Trieda: III.
Vyučovací jazyk: slovenský

Deň Hodiny          
  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok: SJL MAT VYV PCV VLA  
Utorok: SJL MAT NAV INF ANJ  
Streda: SJL MAT PRI TSV SJL  
Štvrtok: SJL MAT SJL ANG HUV  
Piatok: SJL ANJ SJL TSV PRI  

 

Trieda: IV.
Vyučovací jazyk: slovenský

Deň Hodiny          
  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok: SJL MAT VYV PCV VLA  
Utorok: SJL NAV NAV INF ANJ  
Streda: SJL MAT PRI TSV SJL VLA
Štvrtok: SJL MAT SJL ANJ HUV  
Piatok: SJL ANJ SJL TSV PRI