Navigácia

Obsah

Krúžková činnosť


Záujmové útvary v školskom roku 2018/2019
 

P. č. Názov záujmového útvaru Deň v týždni kedy prebieha činnosť Hodina odkedy-dokedy prebieha činnosť Meno vedúceho záujmového útvaru Zameranie záujmového útvaru
1. Svet informatiky Pondelok 12:30 – 14:00 PaedDr. Erika Brindzová Práca s interaktívnymi výučbovými programami
           
2. Aktivity voľného času Utorok 12:30 – 14:00 PaedDr. Adriana Vetríková Rozvíjanie pohybových zručností a tvorivosti
           
3. Šikovné ruky Streda 12:30 – 14:00 Mgr. Réka Kováčová Netradičné výtvarné techniky
           
4. Hra na flaute Štvrtok 12:30 - 14:00

Bc. Lucia Nagyová

Základy hry na flaute