Navigácia

Obsah

Starosta obce


Starosta obce

  • Róber Kupeček


Príhovor starostu obce pri uvedení do funkcie

Vážená pani poslankyňa, vážení páni poslanci, vážení hostia!

Stojíme na prahu nového volebného obdobia 2014-2018  a tým pádom sú pred nami  štyri roky práce v prospech rozvoja našej obce a jej občanov. Pred malou chvíľkou sme spoločne zložili zákonom predpísaný sľub volených predstaviteľov samosprávy. Dovoľte mi úprimne Vám zablahoželať a vyjadriť presvedčenie, že spoločnými silami dokážeme urobiť pre našu obec maximum. Pevne verím, že ciele a predsavzatia, s ktorými sme sa uchádzali o priazeň našich občanov, spoločne zvládneme. Dôvera, ktorú nám odovzdali občania v komunálnych voľbách je pre nás obrovskou výzvou a zároveň záväzkom do budúcnosti. Mojou snahou bude v spolupráci s obecným zastupiteľstvom riešiť problémy, s ktorými sa každodenne stretávame a ktoré trápia našu obec a občanov. Čaká nás veľa úloh a práce, preto nám všetkým želám odvahu a odhodlanie na ceste meniť veci k lepšiemu, trpezlivosť a vytrvalosť zvládať prekážky a ťažkosti, ktoré nás na tejto ceste stretnú. Našu snahu nech pocítia tak obyvatelia ako aj návštevníci našej obce. Konajme čestne, spravodlivo, zodpovedne a v záujme, tých ktorých zastupujeme.

Dovoľte mi využiť z tohto miesta príležitosť a poďakovať predchádzajúcemu obecnému zastupiteľstvu ako aj starostovi obce za prácu vo volebnom období 2010-2014 a za všetko pozitívne, čo pre našu obec urobili. Taktiež ďakujem voličom za účasť vo voľbách a všetkým kandidátom v komunálnych voľbách za slušnú a korektnú kampaň. Každý z nás, či je volený zástupca alebo občan má možnosť prispieť k rozvoju ktorejkoľvek oblasti života našej obce, preto sa týmto obraciam na každé, kto má záujem pomôcť.

Ďakujem za pozornosť.