Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

archív zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
06.12.2019

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb

526-001/2019

Neuvedené

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Obec Čechynce

03.12.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2019 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

81-005/5019

6 000,00 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Čechynce

03.12.2019

Nájomná zmluva

510-001/2019-22-5

Neuvedené

Žaneta Knošková

Obec Čechynce

03.12.2019

Nájomná zmluva /opakovaná/

442-002/2019-11-2-09

Neuvedené

Tomáš Rapavý

Obec Čechynce

03.12.2019

Dohoda o zrušení Nájomnej zmluvy č. 92-005/2017-22-5

427-002/2019

Neuvedené

Jozef Borota

Obec Čechynce

29.11.2019

Cenník vývozu a skladovania tuhého komunálneho odpadu

464/2019

39,60 EUR

VEPOS, spol. s. r. o.

Obec Čechynce

29.11.2019

Zmluva o dielo - Klub tvorivosti v Čechynciach

518-001/2019

60,00 EUR

Ľudmila Struková

Obec Čechynce

25.11.2019

Zmluva č. 51/NR/2019 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

81-005/2019

6 000,00 EUR šesťtisíc eur

Ministerstvo vnútra SR

Obec Čechynce

12.11.2019

Zmluva o grantovom účte

489-001/2019

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a. s.

Obec Čechynce

30.10.2019

Cenník vývozu a skladovania tuhého KO

464/2019

Neuvedené

VEPOS, spol. s. r. o.

Obec Čechynce

25.10.2019

Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu - Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného domu

430-001/2019

150 000,00 EUR

Environmentálny fond

Obec Čechynce

22.10.2019

Kúpna zmluva

91-004/2019

402,60 EUR

Šimon Földeši

Obec Čechynce

04.10.2019

Zmluva o dielo - umelecká realizácia projektu Kultúrne dedičstvo a tradície , Obec Čechynce

435-001/2019

250,00 EUR

Oravec Silvia

Obec Čechynce

25.09.2019

Nájomná zmluva

372-002/2019-22-8

Neuvedené

Mgr. Naďa Bódišová

Obec Čechynce

23.09.2019

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - Kultúrne dedičstvo a tradície, Obec Čechynce

9-005/2019

1 000,00 EUR

Fond na podporu kultúry národnostných menšín

Obec Čechynce

18.09.2019

Kúpna zmluva - biela technika do kuchyne

390-001/2019

16 752,96 EUR

ROAX s.r.o.

Obec Čechynce

18.09.2019

Zmluva o dielo č. 18/2019 - Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného domu v Čechynciach

400-001/2019

157 800,00 EUR

AB-STAV s.r.o.

Obec Čechynce

16.09.2019

Zmluva o dielo - Manažment verejného obstarávania

391-001/2019

300,00 EUR

Mgr. Oľga Csalová

Obec Čechynce

26.08.2019

Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve Wifi pre Teba

211-002/2019

Neuvedené

Aeronet Profi s. r. o.

Obec Čechynce

14.08.2019

Zmluva o dielo - Zelená infraštruktúra

382-001/2019

122 940,00 EUR

Jurtin s. r. o.

Obec Čechynce

14.08.2019

Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva

378-001/2019

300,00 EUR

Mária Karaszová

Obec Čechynce

14.08.2019

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

364/2019

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Obec Čechynce

01.08.2019

Zmluva č. 17/POD-403/19 - Vetrolamy v obci Čechynce

243-001/2019

5 000,00 EUR

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Čechynce

31.07.2019

Nájomná zmluva /opakovaná/

285-002/2019-11-2-02

Neuvedené

Katarína Némethová a Marek Tigyi

Obec Čechynce

26.07.2019

Zmluva o zabezpečení prevádzkovania vodohospodárskeho diela

310-001/20198

400,00 EUR

MICHEL SERVIS s.r.o.

Obec Čechynce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: