Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

archív zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22.01.2021

Zmluva o dodávke elektriny

28-001/2021

Neuvedené

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Čechynce

19.01.2021

Cenník vývozu a skladovania tuhého komunálneho odpadu

25/2021

40,32 EUR

VEPOS, spol. s. r. o.

Obec Čechynce

15.01.2021

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí služieb- Zoznam zdravotníckych pracovníkov pri testovaní COVID-19

9-002/2021

Neuvedené

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Obec Čechynce

11.01.2021

Zmluva o poskytnutí služby - nakladanie s nebezpečným odpadom

10-001/2021

38,60 EUR

ENVI-GEOS Nitra

Obec Čechynce

08.01.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

9-001/2021

Neuvedené

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Obec Čechynce

04.01.2021

Zmluva o bežnom účte

1/2021

Neuvedené

Obec Čechynce

Prima banka Slovensko, a. s.

18.12.2020

Dohoda o zrušení Zmluvy o nájme nebytových priestorov

522-001/2020

Neuvedené

Amethyste spol. s. r. o.

Obec Čechynce

17.12.2020

Nájomná zmluva /opakovaná/

479-003/2020-11-2-06

Neuvedené

Ing. Monika Bödör, Štefan Bödör

Obec Čechynce

17.12.2020

Nájomná zmluva /opakovaná/

479-002/2020-11-2-07

Neuvedené

Ladislav Nagy, Katarína Nagyová

Obec Čechynce

17.12.2020

Dohoda o zrušení nájomnej zmluvy

184-002-2020-11-2-07

Neuvedené

Štefan Bödör

Obec Čechynce

17.12.2020

Dohoda o zrušení nájomnej zmluvy

97-003/2020-11-2-06

Neuvedené

Ladislav Nagy, Katarína Nagyová

Obec Čechynce

09.12.2020

Zmluva o dielo - vyhotovenie ľudového kroja

500/2020

200,00 EUR

Alžbeta Gyepesová

Obec Čechynce

30.11.2020

Zmluva o výpožičke - SIM karty na výkon asistovaného sčítania v teréne

20/2021

Neuvedené

Štatistický úrad SR

Obec Čechynce

30.11.2020

Dodatok č. 5 k dohode č. 14/16/010/8 - HN

484/2020

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nitra

Obec Čechynce

20.11.2020

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie č. 39/2020

63-004/2020

4 559,40 EUR

Ministerstvo hospodárstva SR

Obec Čechynce

17.11.2020

Dohoda č. 20/16/010/11 - o pomoci v HN

481-001/2020

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nitra

Obec Čechynce

10.11.2020

Zmluva o dielo - spracovanie žiadosti o dotáciu z environmentálneho fondu

464-001/2020

1 000,00 EUR

PROUNION, a.s.

Obec Čechynce

09.11.2020

Zmluva o dielo č. 15/20250

456-001/2020

30 489,52 EUR

AB-STAV s.r.o.

Obec Čechynce

04.11.2020

Nájomná zmluva /opakovaná/

417-002/2020-11-1-08

Neuvedené

Kristián Šuba

Obec Čechynce

02.11.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu na rok 2020

447-001/2020

500,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Čechynce

29.10.2020

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu "Pracuj, zmeň svoj život"

449-001/2020

5 695,52 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nitra

Obec Čechynce

27.10.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry na rok 2020

438-001/2020

1 100,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Čechynce

27.10.2020

Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých zvierat

433-001/2020

100,00 EUR

Regionálne centrum Slobody zvierat v Niotre, o.z.

Obec Čechynce

27.10.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci (kompenzácia výpadku v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19)

409-002/2020

19 430,00 EUR

Ministerstvo financií SR

Obec Čechynce

14.10.2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

418-001/2020

1 000,00 EUR jedentisíc

N.M.-Audit, spol. s. r. o., audítorská spoločnosť

Obec Čechynce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: