Navigácia

Obsah

Aktuality

Správy

prvá
z 25
posledná

Oznam Regionálnej veterinárnej správy v Nitre - veszettség elleni oltása

oznam-hirdetés celý text

ostatné | 26. 8. 2022 | Autor: Správca Webu

Oznam Obecného úradu Čechynce - Csehi községi hivatal hírdetése

oznam-hirdetés celý text

ostatné | 26. 8. 2022 | Autor: Správca Webu

Oznam o zahájení školského roka 2022/2023 v ZŠ Čechynce

oznam-hírdetés celý text

ostatné | 25. 8. 2022 | Autor: Správca Webu

Zber komunálneho odpadu- a komunális hulladék begyűjtése

oznam-hírdetés celý text

ostatné | 24. 8. 2022 | Autor: Správca Webu

Oznam Občianskeho združenia - Via Maria - PT hirdetése

oznam-hirdetés celý text

ostatné | 24. 8. 2022 | Autor: Správca Webu

Oznam Ministerstva zdravotníctva SR

oznam-hirdetés celý text

ostatné | 17. 8. 2022 | Autor: Správca Webu
#

Oznam Ambulancie AB Dent, s.r.o. Golianovo

oznam-hirdetés celý text

ostatné | 17. 8. 2022 | Autor: Správca Webu

Zmena miesta podujatia - változik a helyszín

Oznam-Hirdetés celý text

ostatné | 15. 8. 2022 | Autor: Správca Webu

Zber komunálneho odpadu- a komunális hulladék begyűjtése

oznam-hirdetés celý text

ostatné | 8. 8. 2022 | Autor: Správca Webu

Pozvánka na sv.Štefanskú oslavu - meghívó

oznam-hirdetés celý text

ostatné | 3. 8. 2022 | Autor: Správca Webu

Oznam Obce Štitáre - Csitár község hirdetése

oznam-hirdetés celý text

ostatné | 3. 8. 2022 | Autor: Správca Webu
#

Oznam obvodného lekára pre dospelých v Golianove - a körzeti orvos hirdetése

oznam-hirdetés celý text

ostatné | 28. 7. 2022 | Autor: Správca Webu

Informácia o plánovanom prerušení distribúcie elektriny-áramszünet

oznam-hirdetés celý text

ostatné | 27. 7. 2022 | Autor: Správca Webu
#

Oznam firmy Kosit West s.r.o. Nitra

oznam-hirdetés celý text

ostatné | 26. 7. 2022 | Autor: Správca Webu
#

Oznam Úradu verejného zdravotníctva SR

oznam-hirdetés celý text

ostatné | 25. 7. 2022 | Autor: Správca Webu

Oznam Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Nitra majiteľom včelstiev

oznam-hirdetés celý text

ostatné | 22. 7. 2022 | Autor: Správca Webu

OZNAM ZO JDS V ČECHYNCIACH

oznam-hirdetés celý text

ostatné | 21. 7. 2022 | Autor: Správca Webu
#

Oznam obvodného lekára pre dospelých v Golianove - a körzeti orvos hirdetése

oznam-hirdetés celý text

ostatné | 20. 7. 2022 | Autor: Správca Webu
#

Oznam obvodného lekára pre dospelých v Golianove - a körzeti orvos hirdetése

oznam-hirdetés celý text

ostatné | 19. 7. 2022 | Autor: Správca Webu
#

"Čechynský spravodaj" -2/2022 - "Csehi hírmondó"

oznam-hirdetés celý text

ostatné | 19. 7. 2022 | Autor: Správca Webu

OZNAM ZO JDS V ČECHYNCIACH

oznam-hirdetés celý text

ostatné | 19. 7. 2022 | Autor: Správca Webu

Kosenie cintorína-a temető kaszálása

oznam-hirdetés celý text

ostatné | 18. 7. 2022 | Autor: Správca Webu
#

Stretnutie generácií-generációk találkozása

oznam-hirdetés celý text

ostatné | 18. 7. 2022 | Autor: Správca Webu
#

Pozvánka na futbalový turnaj - meghívó

oznam-hirdetés celý text

ostatné | 15. 7. 2022 | Autor: Správca Webu

TRADIČNÁ MARIÁNSKA PÚŤ - KÁRMELHEGYI BOLDOGASSZONY BÚCSÚ

oznam-hirdetés celý text

ostatné | 14. 7. 2022 | Autor: Správca Webu
#

Straty a nálezy

oznam-hirdetés celý text

ostatné | 8. 7. 2022 | Autor: Správca Webu

Zatvorený OcÚ Čechynce - zárva a helyi községi hivatal

Oznam - hirdetés celý text

ostatné | 1. 7. 2022 | Autor: Správca Webu
prvá
z 25
posledná