Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Čechynce
Čechynce

Aktivity obce 2015

Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Čechynce

Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Čechynce

Dátum: 30. 11. 2015

Namontované boli LED svietidlá s elektrickým riadeným stmievateľným predradníkom.

Dobudovanie kamerového systému v obci Čechynce

Dobudovanie kamerového systému v obci Čechynce

Dátum: 9. 11. 2015

V mesiaci september 2015 bola podpísaná zmluva medzi Ministerstvom vnútra SR a obcou Čechynce o poskytnutí nenávratných finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR na zabezpečenie úloh prevencie kriminality v sume 7 000.-eur (kapitálové výdavky). Výška vlastných zdrojov obce bola suma 1 763,30.- eur. Bolo namontovaných 11 ks pevných kamier a to:

Rekonštrukčné práce v MŠ a ZŠ Čechynce

Rekonštrukčné práce v MŠ a ZŠ Čechynce

Dátum: 28. 8. 2015

Počas letných prázdnin sa vykonali drobné stavebné a rekonštrukčné práce v budove miestnej materskej- a základnej školy z vlastných zdrojov. Kvôli zväčšeniu skladu na odkladanie výzdob, hračiek a iných denne nepoužívaných vecí sa vymurovala priečka na chodbe ZŠ. Kvôli úspore energií sa vymenili v celej budove ZŠ klasické ventily na radiátoroch ústredného kúrenia na termostatické radiátorové ventily.

Tabuľa s mapou územia Dolnej Nitry a informačné tabule

Tabuľa s mapou územia Dolnej Nitry a informačné tabule

Dátum: 26. 8. 2015

V mesiaci august 2015 boli v obci osadené informačné tabule na vstupoch do obce popri cestných komunikácií z mesta Nitry a z obcí Golianovo a Malý Cetín, ktoré označujú príslušnosť obce k územiu Regionálneho združenia Dolná Nitra o.z. A v tom istom mesiaci bola osadená trojjazyčná (SJ, AJ, MJ) tabuľa s mapou územia Dolnej Nitry so zaujímavosťami mikroregiónu na centrálnom verejnom priestranstve v parku pri ZŠ Čechynce.

Oprava časti stavby 1

Oprava časti stavby

Dátum: 23. 6. 2015

V mesiaci jún 2015 boli opravené časti stavby v areály bývalej zeleninovej záhrady v obci Čechynce, susediace s obecným chodníkom popri Nitrianskej ulici. Financie boli poskytnuté obci na zakúpenie materiálu od správcu konkurznej podstaty úpadcu Poľnohospodárskeho družstva Agrokombinát Dolná Nitra v konkurze Veľký Cetín. Práce vykonali zamestnanci obecného úradu.

Po osadení 19.4.2015

Výroba a osadenie lavičiek v obci

Dátum: 11. 6. 2015

V mesiaci apríl 2015 bolo vyrobených a v mesiaci jún 2015 aj osadených 5 ks lavičiek drevo kombinácia so železom na verejné priestranstvá. Jedna lavička bola osadená pred obecným úradom, ďalšie 2 ks na ostrovček pri autobusovej zastávke ZŠ na Nitrianskej ulici a ďalšie 2 ks v areály miestneho cintorína pred domom smútku. Materiál bol zakúpený z vlastných zdrojov.

Nové šatne pre mládež

Nové šatne pre mládež

Dátum: 3. 6. 2015

V mesiaci máj 2015 sa začalo s vybudovaním nových šatní pre mládež FC Čechynce. Finančná podpora od p.Vavríka, p.Sedlára a p.Rumanovského a aj od p.Fatulu nám pomohla pri stavebných prácach ako výkopové a zemné práce, zakúpenie betónovej zmesi, nákup izolačných materiálov. Brigádnickou formou priložili ruku k dielu aj futbalisti, výbor futbalového oddielu, verní fanúšikovia a urobili ďalšie murárske, stolárske, zváračské, klampiarske a elektrikárske práce.

Pred, počas a po revitalizácii

Revitalizácia verejného priestranstva okolo autobusovej zastávky pri ZŠ

Dátum: 13. 5. 2015

V mesiaci apríl 2015 bolo upravené verejné priestranstvo pri autobusovej zastávke ZŠ na Nitrianskej ulici z vlastných zdrojov. V tom istom roku v mesiaci jún bol obci poskytnutý dar v hodnote 1.090,50.- eur s DPH umelý trávnik vrátane obrubníkov, podložia s celkovou realizáciou so zabezpečením proti odcudzeniu za jedno euro od firmy SPS – Ing. Karol Hattas.

Počas výstavby

Chodníky pri bytovkách

Dátum: 12. 5. 2015

V mesiaci máj 2015 boli opravené a vybudované firmou Ekomont Nitra s.r.o. chodníky od ulici „Pri starom potoku – Öregpatak utca“ k bytovke na Nitrianskej ulici č.423/176 a od bytovky po autobusovú zastávku pri bytovkách v smere od Nitry do M. Cetína a budú darované obci po vysporiadaní vecných bremien.

Po

Čistička odpadových vôd – zmena riešenia prepojovacích potrubí

Dátum: 12. 5. 2015

Našej obci v roku 2015 bola poskytnutá dotácia v sume 98 180,37 eur (a čiastka spolufinancovaná obcou bola suma 5 167,39 eur.) z Environmentálneho fondu za účelom realizácie prepojovacích potrubí na zlepšenie odtoku vyčistených odpadových vôd. Nakoľko v jarných období je hladina rieky Nitra vyššie ako výustny objekt gravitačného odtoku vyčistených odpadových vôd nie je možné tento výustný objekt používať. Nové prepojovacie potrubie obsahuje nie len gravitačný-, ale aj tlakový odtok. V uzáverovej šachte sa nachádza tlakové čerpadlo, ktoré tlačí vyčistenú odpadovú vodu do vodného stĺpca rieky Nitra.

Pred a po revitalizácii

Revitalizácia priestoru pred KD

Dátum: 31. 3. 2015

V mesiacoch február-marec 2015 bolo upravené verejné priestranstvo pred Obecným úradom Čechynce z vlastných zdrojov.

Smetné koše pri bytovkách

Osadenie nových smetných nádob pri autobusových zastávkach a bytovkách

Dátum: 27. 2. 2015

V mesiaci február 2015 boli zakúpené 4 ks a osadené smetné koše pri autobusových zastávkach:

Starostlivosť o životné prostredie

Starostlivosť o životné prostredie

Dátum: 23. 2. 2015

Obec Čechynce na základe zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny zabezpečuje starostlivosť o svoju:

Udalosti

Propagačné video obce

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie