Navigácia

Obsah

Stavanie obecného mája-2022-A községünk májusfa állítása

na fotkách-fényképeken

Stavanie obecného mája-2022-A községünk májusfa állítása
Citát z príhovoru starostu obce:
Vážení prítomní dovoľte by aby som Vás srdečne pozdravil a v mene samosprávy obce Čechynce Vás srdečne privítal na dnešnom už tradičnom podujatí pod názvom „Stavanie obecného mája“ po dvojročnej odmlke spôsobenou niektorými obmedzeniami kvôli kovidu. Dovoľte mi aby som Vás touto cestou informoval o programe dnešnej slávnosti a zároveň niekoľkými slovami opísal túto tradíciu.
Tradícia stavania mája má svoje korene v minulom tisícročí. Už v 15. storočí stavali máj chlapci, dievčatám, o ktoré mali vážny záujem. Májom pre takéto dievča bol vrcholec smreka ozdobený farebnými stužkami. Máj z brezy bol spoločným darom mládencov dospelým dievčatám z dediny. Zvyčajne ho stavali v noci, aby ich dievčatá nevideli. Stavanie mája má aj inú symboliku a to význam obnovujúcej sa prírody na jar. Staroveké národy dávali stromčeky pred 1. májom na hospodárske budovy, domy ako ochranu pred chorobami a zlými duchmi.
A teraz by som Vás oboznámil s programom dnešného podujatia :
1. Po samotnom príhovore starostu obce nasleduje
2. Uviazanie stúh prítomnými deťmi z obce
3. Neoddeliteľnou tradičnou súčasťou stavania obecného Mája je pripevnenie starostovskej fľaše s pálenkou môžete mi veriť, že je to pálenka.
4. Samotné stavanie Mája, po vlaňajšej dobrej skúsenosti, kedy sme bez obecenstva uspeli so stavaním mája s pomocou techniky by sme si túto modernú metódu mohli aj osvojiť. Jedným pádnym dôvodom je, že od vlaňajšieho roku máme z časti ekologický máj – je šetrnejší voči prírode.
5. a nakoniec ale nie v poslednom rade pohostenie prítomných s gulášom, ktorý Vám pripravili zamestnanci obecného úradu a to podľa toho receptu s ktorým vyhrali posledné dva roky súťaž vo varení gulášu.
A na záver sa chcem poďakovať všetkým ktorí priložili ruku k dielu a aktívne sa zúčastnili na prípravách dnešného stavania mája. Samozrejme, ďakujem patrí i všetkým Vám , ktorí ste sa prišli pozrieť na stavanie obecného mája, pretože práve pre Vás sa toto kultúrno-spoločenské podujatie organizuje.
Tisztelt jelenlévők engedjék meg, hogy mindenkinek szép napot kívánnyak és egyúttal, a helyi önkormányzat nevében nagy szeretettel fogadjam Önöket a mai hagyományos Májusfa állításon. Engedjék meg, hogy ismertessem Önökkel a mai programot és néhány szólval felídézzem a Májusfa állítás hagyományát.
A májusfát vagy májfát, csoportba szerveződve állították a legények a lányoknak, akiknek ez nagy megtiszteltetés volt. Magas, sudár fák voltak erre alkalmasak, melyeket a kerítésoszlophoz rögzítettek éjjel vagy kora hajnalban. Általában színes szalagokkal, étellel-itallal is díszítették. Legtöbbször az udvarló legény vezetésével állították a fát, de egyes községekben a rokonlányoknál is állítottak a legények. Gyakran a közösségeknek is volt egy közös fája, aminek a kidöntését ünnepély, és
táncmulatság kísérte. A lányok viselkedése szinte falvanként változott. Volt, aki kiment és megkínálta a legényt borral
Most egy kicsit elkalandozunk a mese vagy monda világába, szóval: a májusfa eredete azokra az időkre emlékeztet, amikor a 72 tanítvány tanítani ment. Volt köztük egy szent életű lány is, de nem hitték el róla, hogy ártatlan. Azt mondták az emberek: elhiszik, ha a földbe szúrt száraz gally reggelre kizöldül. A fa május hajnalára kihajtott."
Szóval a mai est műsora a következő :
1. a polgármester beszéde, ami most épp megtörtént
3. szallagok feltűzése a Májusfára a helyi és az itt megjelent gyerekek-fiatalok által
4.a polgármesteri pálinkás üveg feltűzése a májusfára
5.Májusfa felállítása – egy új és egyszerűbb módon
6. és frissítő meg gulyás felszolgálása a jelenlevők számára
És végezetül, de nem utolsó sorban szeretnék köszönetet mondani mindenkinek aki bármilyen módon hozzájárult a mai ünnepség megrendezéséhez.