Zverejnené Číslo Názov a popis Kategória Súbor Suma v € Dodávateľ IČO
5.12.2017 4/2017 VZN 4/2017 o stanovení výšky príspevku za stravovanie v školskej jedálni, mesačnom príspevku na čiastočnú úhradu materskej školy a školského klubu detí, ktorých zriaďovateľom je Obec Čechynce Všeobecne záväzné nariadenia
 • VZN č.4-2017.pdf
5.12.2017 5/2017 VZN č.5/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb Všeobecne záväzné nariadenia
 • VZN č.5-2017.pdf
12.6.2017 3/2017 VZN 3/2017 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Čechynce Všeobecne záväzné nariadenia
 • VZN 3-2017.pdf
11.1.2017 Zásady odmeňovania poslancov OZ v Čechynciach a členov obecných komisií Všeobecne záväzné nariadenia
 • Zásady odmeňovania poslancov OZ.pdf
4.1.2017 6/2016 VZN 6-2016 Všeobecne záväzné nariadenia
 • VZN 6-2016.pdf
4.1.2017 7/2016 VZN 7-2016 Všeobecne záväzné nariadenia
 • VZN 7-2016.pdf
4.1.2017 1/2017 VZN 1-2017 Všeobecne záväzné nariadenia
 • VZN 1-2017.pdf
4.1.2017 2/2017 VZN 2-2017 Všeobecne záväzné nariadenia
 • VZN 2-2017.pdf
14.6.2016 5/2016 VZN 5-2016 Všeobecne záväzné nariadenia
 • VZN-5-2016.pdf
21.3.2016 3/2016 VZN 3-2016 Všeobecne záväzné nariadenia
 • VZN-3-2016.pdf
21.3.2016 4/2016 VZN 4-2016 Všeobecne záväzné nariadenia
 • VZN-4-2016.pdf
15.12.2015 2/2016 VZN 2-2016 Všeobecne záväzné nariadenia
 • VZN-2-2016.pdf
15.12.2015 1/2016 VZN 1-2016 Všeobecne záväzné nariadenia
 • VZN-1-2016.pdf
18.5.2015 3/2015 VZN 3-2015 Všeobecne záväzné nariadenia
 • VZN-03-2015.pdf
11.5.2015 2/2015 VZN 2-2015 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území obce Čechynce Všeobecne záväzné nariadenia
 • VZN 2-2015.pdf
25.2.2015 1/2015 VZN 1-2015 Všeobecne záväzné nariadenia
 • VZN 1-2015.pdf
30.1.2015 Rokovací poriadok OZ v Čechynciach Všeobecne záväzné nariadenia
 • Rokovaci poriadok OZ v Cechynciach.docx
19.8.2014 1/2014 VZN 1-2014 Všeobecne záväzné nariadenia
 • VZN 01-2014.pdf
4.4.2013 2/2013 VZN 2-2013 Všeobecne záväzné nariadenia
 • VZN 2-2013.pdf
3.4.2013 3/2013 VZN 3-2013 Všeobecne záväzné nariadenia
 • VZN 3-2013.pdf
13.12.2012 1/2013 VZN 1-2013 Všeobecne záväzné nariadenia
 • VZN 1-2013.pdf
16.12.2011 1/2012 VNZ 1-2012 Všeobecne záväzné nariadenia
 • VNZ 1-2012.pdf
16.12.2011 2/2012 VNZ 2-2012 Všeobecne záväzné nariadenia
 • VNZ 2-2012.pdf
16.12.2011 3/2012 VNZ 3-2012 Všeobecne záväzné nariadenia
 • VNZ 3-2012.pdf
7.10.2011 2/2011 VZN 2-2011 Všeobecne záväzné nariadenia
 • VZN č.2-2011.pdf
15.12.2010 1/2011 VZN 1-2011 Všeobecne záväzné nariadenia
 • VZN 1-2011.pdf
17.9.2010 Štatút Obce Čechynce, Zásady odmeňovania poslancov OZ Všeobecne záväzné nariadenia
 • statut-obce-cechynce-zasady-odmenovania-poslancov-oz.pdf
14.12.2009 1/2010 VZN 1-2010 Všeobecne záväzné nariadenia
 • VZN 1-2010.pdf
14.12.2009 2/2010 VZN 2-2010 Všeobecne záväzné nariadenia
 • VZN 2-2010.pdf
14.12.2009 3/2010 VZN 3-2010 Všeobecne záväzné nariadenia
 • VZN 3-2010.pdf
13.6.2009 8/2009 VZN 8-2009 Všeobecne záväzné nariadenia
 • VZN 8-2009.pdf
15.12.2008 3/2009 VZN 3-2009 Všeobecne záväzné nariadenia
 • VZN 3-2009.pdf
15.12.2008 4/2009 VZN 4-2009 Všeobecne záväzné nariadenia
 • VZN 4-2009.pdf
15.12.2008 5/2009 VZN 5-2009 Všeobecne záväzné nariadenia
 • VZN 5-2009.pdf
15.12.2008 7/2009 VZN 7-2009 Všeobecne záväzné nariadenia
 • VZN 7-2009.pdf
15.12.2005 1/2006 VZN 1-2006 Všeobecne záväzné nariadenia
 • VZN 1-2006.pdf
15.12.2005 3/2006 VZN 3-2006 Všeobecne záväzné nariadenia
 • VZN 3-2006.pdf
25.7.2005 VZN 3-2005 Všeobecne záväzné nariadenia
 • VZN 3-2005.pdf
10.12.2004 VZN 1/2005 VZN 1-2005 Všeobecne záväzné nariadenia
 • VZN 1-2005.pdf
9.12.2004 2/2005 VZN 2-2005 Všeobecne záväzné nariadenia
 • VZN 2-2005.pdf
24.5.2004 1/2004 VZN 1-2004 Všeobecne záväzné nariadenia
 • VZN 1-2004a.pdf
 • VZN 1-2004b.pdf