Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

archív zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31.03.2021

Dohoda o zrušení Nájomnej zmluvy/opakovaná/č. 96-006/2020-11-1-10

96-006/2020-11-1-10

Neuvedené

Klaudia Hegelyová, Martin Hegely

Obec Čechynce

31.03.2021

Dohoda o zrušení Nájomnej zmluvy/opakovaná/č. 298-002/2020-22-1

298-002/2020-22-1

Neuvedené

Veronika Sigetová

Obec Čechynce

19.03.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Čechynce na rok 2021

146-007/2021

7 500,00 EUR

Futbalový klub FC Čechynce

Obec Čechynce

17.03.2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

121/2021

318,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Čechynce

17.03.2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík

121-002/2021

180,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Čechynce

17.03.2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík

121-003/2021

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Obec Čechynce

17.03.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke - SIM karty na výkon asistovaného sčítania obyvateľov

20-018/2021

Neuvedené

Štatistický úrad SR

Obec Čechynce

17.03.2021

Dodatok č. 2 k Zmluve o vývoze nebezpečného odpadu

10-001/2021

Neuvedené

ENVI-GEOS Nitra

Obec Čechynce

17.03.2021

Zmluva o dielo na zhotovenie projektu - komunitné centrum Čechynce - zmena účelu stavby

73-002/2021

9 540,00 EUR

B-PROJEKT, spol. s r.o.

Obec Čechynce

11.03.2021

Zmluva o poskytovaní odborných služieb

149-001/2021

Neuvedené

ejoin, s.r.o.

Obec Čechynce

10.03.2021

Zmluva o dielo - elektrická nabíjacia stanica

118-001/2021

250,00 EUR

GRAND INVEST EUROPE, s.r.o.

Obec Čechynce

05.03.2021

Poistná zmluva - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa neštátneho zdravotníckeho zariadenia

30-006/2021

80,00 EUR

Komunálna poisťovňa, a. s. Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

Obec Čechynce

05.03.2021

Poistná zmluva - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa neštátneho zdravotníckeho zariadenia

36-006/2021

80,00 EUR

Komunálna poisťovňa, a. s. Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

Obec Čechynce

04.03.2021

Dodatok č.1/2020 k nájomnej zmluve č. 30568/6132/2019 o pozemných komunikáciách

110-005/2020

Neuvedené

Slovenská správa ciest

Obec Čechynce

01.03.2021

Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti

99-001/2021

Neuvedené

B. Simona Lešková

Obec Čechynce

26.02.2021

Nájomná zmluva/opakovaná 85-002/2021-11-2-11

85-002/2021-11-2-11

Neuvedené

Andrej Bako

Obec Čechynce

26.02.2021

Nájomná zmluva č. 7-002/2021-11-1-02

7-002/2021-11-1-02

Neuvedené

Lucia Ballová

Obec Čechynce

26.02.2021

Nájomná zmluva č. 70-001/2021-22-8

70-001/2021-22-8

Neuvedené

Bc. Ján Laco, Martina Henželová

Obec Čechynce

26.02.2021

Dohoda o zrušení Nájomnej zmluvy372-002/2019-22-8

372-002/2019-22-8

Neuvedené

Mgr. Naďa Bódišová

Obec Čechynce

12.02.2021

Zmluva so sprostredkovateľom - spracúvanie osobných údajov

67/2021

Neuvedené

IQ ideas, s.r.o.

Obec Čechynce

05.02.2021

Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa zdravotníckeho zariadenia

30-004/2021

80,00 EUR

Komunálna poisťovňa, a. s. Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

Obec Čechynce

01.02.2021

Zmluva č. ZM - 03/2021 o poskytnutí služieb zameraných na poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov

38-001/2021

705,00 EUR sedemstopäť eur

IQ ideas, s.r.o.

Obec Čechynce

29.01.2021

Dohoda o zrušení Nájomnej zmluvy č.531-002/2019-11-1-11

531-002/2019-11-1-11

Neuvedené

Obec Čechynce

Patrik Čurgaly

29.01.2021

Nájomná zmluva č. 46-001/2021-11-1-11

46-001/2021-11-1-11

Neuvedené

Obec Čechynce

Čief Patrik, Čief Lucia

25.01.2021

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí služieb - likvidácia nebezpečného odpadu

10-002/2021

Neuvedené

ENVI-GEOS Nitra

Obec Čechynce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: