Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

archív zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27.10.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry na rok 2020

438-001/2020

1 100,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Čechynce

27.10.2020

Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých zvierat

433-001/2020

100,00 EUR

Regionálne centrum Slobody zvierat v Niotre, o.z.

Obec Čechynce

27.10.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci (kompenzácia výpadku v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19)

409-002/2020

19 430,00 EUR

Ministerstvo financií SR

Obec Čechynce

14.10.2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

418-001/2020

1 000,00 EUR jedentisíc

N.M.-Audit, spol. s. r. o., audítorská spoločnosť

Obec Čechynce

14.10.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu na rok 2020

424-001/2020

1 100,00 EUR jedentisícsto

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Čechynce

14.10.2020

Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Maloodber

399-001/2020

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Čechynce

12.10.2020

Dodatok č. ZK01/VK/10/11/038 k Zmluve o poskytovaní služieb - Virtuálna knižnica

452/2020

Neuvedené

Komensky s.r.o.

Obec Čechynce

01.10.2020

Zmluva o dielo -lektorská činnosť pri projekte Zbohom ostávajte, hej mamičkine prahy

391-001/2020

138,00 EUR jednostotridsaťosem eur

Rozália Csámpaiová

Obec Čechynce

25.09.2020

Nájomná zmluva /opakovaná/

295-003/2020-11-2-05

Neuvedené

Kristína Kováčová

Obec Čechynce

21.09.2020

Zmluva o dielo - úprava krojov v rámci projektu Zbohom ostávajte, hej mamičkine prahy

394-001/2020

138,00 EUR jednostotridsaťosem eur

Alžbeta Gyepesová

Obec Čechynce

02.09.2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu kultúry národnostných menšín

529-004/2020

1 000,00 EUR tisíc eur

Fond na podporu kultúry národnostných menšín

Obec Čechynce

31.07.2020

Nájomná zmluva /opakovaná/

298-002/2020-22-1

Neuvedené

Veronika Sigetová

Obec Čechynce

31.07.2020

Dohoda o zrušení Nájomnej zmluvy č. 21-22/2019-22-1

21-005/2019-22-1

Neuvedené

Andrej Siget

Obec Čechynce

15.07.2020

Poistná zmluva - poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO - mobiliár, detské ihrisko pri bytovkách

307-001/2020

203,00 EUR dvestotri eur

Komunálna poisťovňa, a. s. Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

Obec Čechynce

15.07.2020

Zmluva o spolupráci a vzájomnej pomoci pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi

300-001/2020

Neuvedené

Obec Malý Cetín

Obec Čechynce

01.07.2020

Nájomná zmluva /opakovaná/

255-002/2020-22-15

Neuvedené

Viera Chlebáková

Obec Čechynce

01.07.2020

Nájomná zmluva /opakovaná/

184-002/2020-11-2-07

Neuvedené

Štefan Bödör

Obec Čechynce

26.06.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí z rozpočtu obce Čechynce na rok 2020

434-006/2019-2

6 000,00 EUR

Futbalový klub FC Čechynce

Obec Čechynce

17.06.2020

Dodatok k licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých

281-001/2020

136,15 EUR

3Wslovakia s.r.o.

Obec Čechynce

12.06.2020

Zmluva o spolupráci - Kúpna zmluva - Školské ovocie

269-001/2020

Neuvedené

PLANTEX, s.r.o.

Obec Čechynce

12.06.2020

Dohoda o vykonávaní MOS organizovaných obcou

249-002/2020

Neuvedené

Jozef Káčer

Obec Čechynce

03.06.2020

Nájomná zmluva /opakovaná/

170-002/2020-22-13

Neuvedené

Dominika Boldišová a Matej Boldiš

Obec Čechynce

03.06.2020

Nájomná zmluva /opakovaná/

118-002/2020-22-5

Neuvedené

Žaneta Knošková

Obec Čechynce

01.06.2020

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

258-001/2020

3,25 EUR

Komunálna poisťovňa, a. s. Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

Obec Čechynce

25.05.2020

Dohoda č. 20/16/012/7 o pomoci v hmotnej núdzi

249-001/2020

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nitra

Obec Čechynce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: