Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

archív zmluvy, faktúry, objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
26.05.2022

Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie dobudovania amatérskej futbalovej infraštruktúry v rámci projektu Eurá z eura v obci Čechynce

159-003/2022

10 000,00 EUR

Slovenský futbalový zväz

Obec Čechynce

13.05.2022

Zmluva o spolupráci - pedagogická prax študentov

201-001/2022

Neuvedené

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Obec Čechynce

11.05.2022

Kúpna zmluva tovaru pre Zariadenie školského stravovania pri MŠ Čechynce

194/2022

Neuvedené

HSH s.r.o.

Obec Čechynce

12.04.2022

Dodatok č. DBK/18/06/1930 - služba Bezkriedy Plus

187/2022

12,00 EUR

Komensky s.r.o.

Obec Čechynce

04.04.2022

Nájomná zmluva

106-002/2022-22-22

Neuvedené

Marko Danóczi

Obec Čechynce

31.03.2022

Nájomná zmluva /opakovaná/

51-002/2022-11-1-06

Neuvedené

Andrej Bárczy a manž. Monika Bárczyová

Obec Čechynce

29.03.2022

Rámcová kúpna zmluva

134/2022

Neuvedené

INMEDIA, s.r.o.

Obec Čechynce

25.03.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce na rok 2022

125/2022

8 000,00 EUR

Futbalový klub FC Čechynce

Obec Čechynce

25.03.2022

Obchodná zmluva

130/2022

Neuvedené

Bitunok Mojmírovce,REFKA s.r.o

Obec Čechynce

22.03.2022

Kúpna zmluva

29-002/2022

468,60 EUR

Mária Kramárová

Obec Čechynce

22.03.2022

Zmluva o poskytnutí NFP - Zelené prvky - lepšia klíma v obci Čechynce

75/2022

203 888,26 EUR dvestotri tisíc osemstoosemdesiatosem eur

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Obec Čechynce

11.03.2022

Príkazná zmluva č.06/VO/02/2021/PL-KS

481-001/2021

400,00 EUR štyristo

Komunál - Servis, s.r.o.

Obec Čechynce

01.03.2022

Nájomná zmluva /opakovaná/

62-002/2022-22-8

Neuvedené

Bc. Ján Laco, Martina Henželová

Obec Čechynce

01.03.2022

Nájomná zmluva /opakovaná/

7-002/2022-11-2-11

Neuvedené

Andrej Bako

Obec Čechynce

01.03.2022

Zmluva o prepojení zmlúv na CRZ

100/2022

135,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Čechynce

22.02.2022

Zmluva pre umiestnenie Z-Boxu

93/2022

1,00 EUR

Packeta Slovakia, s.r.o.

Obec Čechynce

16.02.2022

Zmluva o dielo - spracovanie ÚPD zmeny a doplnky ÚPN obce Čechynce č. 2

39-005/2022

11 880,00 EUR

Ing. arch. Peter Mizia NEUTRA - architektonický ateliér

Obec Čechynce

10.02.2022

Servisná zmluva - bežná oprava a údržba strojov, dodávka náhradných dielov

73/2022

Neuvedené

Agroservis-Západ s.r.o.

Obec Čechynce

09.02.2022

Zmluva o zriadení vecných bremien

66/2022

Neuvedené

Obec Čechynce

Vendelín Száraz

07.02.2022

Dohoda o prevádzkovej (odbornej) praxi študenta

65/2022

Neuvedené

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Obec Čechynce

02.02.2022

Nájomná zmluva /opakovaná/

8-002/2022-11-1-11

Neuvedené

Patrik Čief a manž. Lucia

Obec Čechynce

27.01.2022

Nájomná zmluva /opakovaná/

26-002/2022-22-06

Neuvedené

Iveta Kluková

Obec Čechynce

27.01.2022

Nájomná zmluva /opakovaná/

17-002/2022-11-1-05

Neuvedené

Monika Kluková

Obec Čechynce

21.12.2021

Nájomná zmluva /opakovaná/

497-002/2021-11-2-05

Neuvedené

Molnár Patrik

Obec Čechynce

16.12.2021

Zmluva o výpožičke - nehnuteľnosť v k.ú. Čechynce LV č. 1852 parc.č. 1698/186

498-001/2021

Neuvedené

Vendelín Száraz

Obec Čechynce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: