Navigácia

Obsah

Späť

"Návrh" VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Čechynce č. 3/2022 o o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Čechynce

Vyvesené: 24. 6. 2022

Dátum zvesenia: 10. 7. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť