Navigácia

Obsah

Späť

Návrh -Dodatok č. 1 k VZN č. 4-2016 o určovaní a zmenách názvov ulíc, verejných priestranstiev a číslovaní stavieb na území obce Čechynce

Vyvesené: 27. 9. 2022

Dátum zvesenia: 13. 10. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť