Navigácia

Obsah

Späť

Informácia o otvorení Územného plánu obce Čechynce

Informácia o otvorení Územného plánu obce Čechynce (11.89 kB)

Informácia o otvorení Územného plánu obce Čechynce

 

Obec Čechynce na základe Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Čechynciach č.214/2022 zo dňa 14.3.2022 informuje o otvorení územného plánu obce Čechynce s tým, že občania si môžu podať svoje podnety - žiadosti do nasledujúceho zasadnutia OZ (najneskôr do 31.5.2022). Pokiaľ obci nebude poskytnutá dotácia na ÚPN obce – zmeny a doplnky č. 2, žiadatelia o zmenu a doplnky k ÚP uhradia náklady spojené s obstaraním, každý za svoju lokalitu podľa vyčíslenia ceny architektom.

Vyvesené: 24. 3. 2022

Dátum zvesenia: 1. 6. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť