Navigácia

Obsah

Späť

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Čechynce č. 4/2016 o určovaní a zmenách názvov ulíc, verejných priestranstiev a číslovaní stavieb na území obce Čechynce

Vyvesené: 21. 11. 2022

Dátum zvesenia: 7. 12. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť