Navigácia

Obsah

Upozornenie pre občanov-zákaz spaľovania

Typ: ostatné
"oznam o zákaze spaľovania"

Oznamujeme občanom, že spaľovanie lístia, konárov, zvyškov rastlín po zbere úrody a ostatného odpadu zo záhrad a domácnosti, je zakázané a škodlivé. Tento zákaz upravujú tieto zákony:

- zákon NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov,
- zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,
- zákon č. 40/1964 Zb. (občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.
Pri spaľovaní odpadov na záhradách sa uvoľňujú toxické látky, ako napríklad oxid uhoľnatý, dráždivý čpavok, uhľovodíky, dechtové látky a mnohé ďalšie zdraviu škodlivé látky. Uvoľňujú sa škodlivé látky v ešte vyšších koncentráciách, než je to v mnohých priemyselných závodoch. Dôvodom je horenie za nízkych teplôt a nedostatočného okysličovania.
Pálením zeleného odpadu, keď nad dedinami, ale aj mimo nich, sa vznášajú mračná bieleho zapáchajúceho a škodlivého dymu, dochádza k porušovaniu Občianskeho zákonníka. Podľa neho nikto nesmie nad mieru prípustnú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami a podobne. Spaľovanie odpadu predstavuje aj porušovanie zákona o odpadoch.  Zákon o ochrane pred požiarmi zas hovorí, že sa nesmie zakladať oheň tam, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu a že sa nesmú vypaľovať porasty bylín, kríkov. Ak teda niekto spaľuje odpad zo záhrady – lístie, trávu, konáre ..., odpad z domu – plastové fľaše, papiere, kartóny, gumu ... dopúšťa sa protiprávneho konania a hrozí mu pokuta.

 

 

 

 

F i g y e l m e z t e t é s

 

Felhívjuk a lakosok figyelmét a helyi helyhatósági rendelet betartására, melynek értelmében szigorúan tilos községünk területén a száraz ágak, avar, száraz levél, fű és egyéb kerti és háztartási hulladék égetése.

A kerti zöldhulladékra nagyterjedelmű konténer áll reldelkezésükre naponta a vasárnap kivételével, amely a községi hivatal melletti udvaron van elhelyezve.

Amennyiben lehetséges, égetés helyett ajánlatos a komposztálás.

A szabályzat megszegését az önkormányzat bírságolhatja a törvény értelmében.

 


Vytvorené: 9. 8. 2018
Posledná aktualizácia: 9. 8. 2018 14:49
Autor: Správca Webu