Navigácia

Obsah

Aktivity

Správy

#

Obec Čechynce spája Ponitriansku cyklomagistrálu s Cyklistickým chodníkom Nitra-Vráble

dotácia Nitrianskeho samosprávneho kraja celý text

ostatné | 28. 11. 2021 | Autor: Správca Webu
#

Stavebné úpravy a udržiavacie práce – Chodník Nitrianska ulica parc.č.81/1

na fotkách-fényképeke celý text

ostatné | 4. 11. 2021 | Autor: Správca Webu
#

Chodník v miestnom cintoríne I.etapa - járdajavítás a temetőkertben

na fotkách-fényképeken celý text

ostatné | 14. 9. 2021 | Autor: Správca Webu
#

Hmyzí hotel - rovarhotel

na fotkách-fényképeken celý text

ostatné | 9. 9. 2021 | Autor: Správca Webu
#

Priechod pre chodcov k autobusovej zastávke - új gyalogátkelőhely

na fotkách-fényképeken celý text

ostatné | 26. 8. 2021 | Autor: Správca Webu
#

Aleja okrasných čerešní - japáncseresznye-sakura fasor

na fotkách-fényképeken celý text

ostatné | 26. 8. 2021 | Autor: Správca Webu
#

Výsadba zelene a výmena povrchu chodníku v areály MŠ Čechynce

na fotkách-fényképeken celý text

ostatné | 7. 6. 2021 | Autor: Správca Webu
zimná údržba január 2021 - miestne komunikácie

Verejnoprospešné služby pre občana obce/Közhasznú szolgáltatások

na fotkách-fényképeken celý text

ostatné | 13. 1. 2021 | Autor: Správca Webu