Navigácia

Obsah

Stavebné úpravy domu smútku v Čechynciach

Typ: ostatné
V mesiaci august 2017 schválilo obecné zastupiteľstvo Čechynce uznesením č. 180/2017 použiť z rezervného fondu 35 000.- eur na investičnú akciu „Stavebné úpravy domu smútku v Čechynciach“.

Koncom roka 2017 prebehlo verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných úprav domu smútku v našej obci. Zmluva o dielo bola podpísané s firmou Izomal Nitra, s.r.o. v hodnote 28 663,03.- eur. Stavebné práce budú nasledovné: Vyrovnanie a finálna povrchová úprava obvodových stien, vyrovnanie a finálna povrchová úprava sokľa, výmena okien a dverí, výmena strešnej krytiny na oceľovom prístrešku, výmena klampiarskych výrobkov, uloženie betónovej dlažby vymývanú pred hlavných vchodom-pochôzna plocha, uloženie betónovej dlažby zámkovej pod oceľovým prístreškom-pojazdná plocha a montáž bleskozvodu.


Vytvorené: 5. 6. 2018
Posledná aktualizácia: 5. 6. 2018 17:52
Autor: Správca Webu