Navigácia

Obsah

Centrum voľného času-rekonštrukcia a modernizácia

Typ: ostatné
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

 

Centrum voľného času

Dňa 28.3.2018 Obec Čechynce podala svoju žiadosť na Ministerstvo životného prostredia SR  o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci „Rozšírenia špecifikácie činnosti podpory formou dotácie pre rok 2018“ z Environmentálneho fondu. Nakoľko sme boli úspešní bola nám poskytnutá dotácia na rok 2018 na účel projektu vo výške 165 000.-eur. Podmienkou poskytnutia podpory formou dotácie je preukázanie, že žiadateľ má na financovanie účelu dotácie (projektu) zabezpečených najmenej 5 % nákladov z iných zdrojov, teda suma vo výške 8 684,22 eur a bude hradená obcou. Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 27.6.2018 bolo schválené navýšenie tejto sumy o  14 115,78.- eur nakoľko suma pridelenej dotácie so spolufinancovaním činí 173 684,22.- eur a vysúťažená suma je 187 800.- eur kvôli dokončeniu diela podľa projektovej dokumentácie. Ide o nasledovné stavebné práce:

- demontáž a montáž betónovej krytiny

- demontáž a montáž tesárskej konštrukcie – krovu

- demontáž a montáž dverí a okien

- montáž zatepľovacieho systému obvodových múr

- montáž tepelnej izolácie stropov-čiatočne

- montáž nového ústredného kúrenia


Vytvorené: 21. 9. 2018
Posledná aktualizácia: 16. 2. 2021 07:18
Autor: Správca Webu