Navigácia

Obsah

Aktivity

Aktivity obce 2018

Správy

#

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja – Nástroj 1 LEADER NSK podporenej z dotácie Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Účelom poskytnutia dotácie je úhrada oprávnených výdavkov konečného prijímateľa v dohodnutej výške (v našom prípade sa jedná o sumu 2 300 eur) v súlade s Výzvou na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu NSK na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov (v našom prípade sa jedná o dotáciu pre FC Čechynce) na vidieku
Nitrianskeho kraja. Suma financovaná Obcou Čechynce je 1 500 eur. celý text

ostatné | 6. 11. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Klimatizácia aj s dokurovaním miestnosti na poschodí kultúrneho domu Čechynce

modernizácia kult.domu celý text

ostatné | 26. 10. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Revitalizácia okolia artézskeho prameňa v školskom dvore

Nová oddychová zóna v obci. celý text

ostatné | 21. 9. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Centrum voľného času-rekonštrukcia a modernizácia

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov. celý text

ostatné | 21. 9. 2018 | Autor: Správca Webu

Rekonštrukcia a dobudovanie verejného osvetlenia v Obci Čechynce

verejné osvetlenie v obci celý text

ostatné | 7. 9. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Obecný rozhlas II. etapa

Nakoľko pribúdali sťažnosti občanov obce na kvalitu miestneho rozhlasu, ako nepríjemné pískanie reproduktorov-ampliónov aj mimo hlásenia, v niektorých lokalitách-uliciach nie je počuť hlásenie, sú miesta kde sa hlásenie križuje. A niekoľko rokov sme žiadali dotácie z ministerstva financií a neboli sme úspešný miestne zastupiteľstvo schválilo vyčleniť z rezervného fondu sumu 18 438.- eur na dodanie a montáž 25 ks prijímačov s 53 ks 30 W reproduktormi a časový záznamník správ. Montážne práce boli prevedené v mesiaci jún. celý text

ostatné | 22. 6. 2018 | Autor: Správca Webu
Oprava výtlkov miestnych komunikácií-Hlavná ulica

Verejnoprospešné služby pre občana obce

Verejnoprospešné služby pre občana obce celý text

ostatné | 5. 6. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Rekonštrukčné práce na odstránení technických nedostatkov v budove OÚ a KD Čechynce

Rekonštrukčné práce na odstránení technických nedostatkov v budove OÚ a KD Čechynce celý text

ostatné | 5. 6. 2018 | Autor: Správca Webu
#

Stavebné úpravy domu smútku v Čechynciach

V mesiaci august 2017 schválilo obecné zastupiteľstvo Čechynce uznesením č. 180/2017 použiť z rezervného fondu 35 000.- eur na investičnú akciu „Stavebné úpravy domu smútku v Čechynciach“. celý text

ostatné | 5. 6. 2018 | Autor: Správca Webu