Navigácia

Obsah

Aktivity

Aktivity obce 2017

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

#

Verejnoprospešné služby obce

Odstránenie nedostatkov na ČOV Čechynce celý text

ostatné | 23. 10. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Nový FIT PARK

Začiatkom septembra 2017 sa začala v našej obci budovať nekrytá posilňovňa – fit park. celý text

ostatné | 30. 9. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Verejnoprospešné služby obce

Povrchová úprava výtlkov na miestnej komunikácii pri bytovke č.3 celý text

ostatné | 29. 9. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Verejnoprospešné služby obce

Povrchová úprava miestnej komunikácie – Rybárska cesta – Halász utca
celý text

ostatné | 29. 9. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Verejnoprospešné služby obce

Zber veľkoobjemového odpadu jeseň 2017 celý text

ostatné | 15. 9. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Verejnoprospešné služby obce

Starostlivosť o životné prostredie jeseň 2017 celý text

ostatné | 14. 9. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Verejnoprospešné služby obce

Prípravne práce pred obecným podujatím – „Letné obecné slávnosti – Ukončenie leta 2017/Nyárbúcsúztató falunap 2017“ celý text

ostatné | 21. 8. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Verejnoprospešné služby obce

Montáž nábytku v ZŠ celý text

ostatné | 14. 8. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Verejnoprospešné služby obce

Rekonštrukčné úpravy na obecnej maringotke celý text

ostatné | 7. 8. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Verejnoprospešné služby obce

Prípravne práce pred sv. omšou pri soche Sv. Urbana vo vinohradoch celý text

ostatné | 31. 7. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Investície v MŠ a ZŠ Čechynce v roku 2017

Aj v roku 2017 obec Čechynce vyčlenila a investovala finančné prostriedky na zveľadenie vlastných objektov a to MŠ, ZŠ, školskej jedálne s kuchyňou ako aj celého areálu. celý text

ostatné | 31. 7. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Rekonštrukcia a modernizácia obecného rozhlasu v obci Čechynce

Nakoľko Regionálne združenie Dolná Nitra o.z., teda Miestna akčná skupina stále nemá štatút MAS-ky, tak sme využili možnosť podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok z dotácie Nitrianskeho samosprávneho kraja pre implementáciu stratégie CLLD. Našej žiadosti bolo vyhovené a bola nám schválená dotácia v sume 7 866 eur. Suma spolufinancovaná obcou je 414 eur. Časový predpoklad realizácie projektu sú mesiace máj-jún 2017. celý text

ostatné | 10. 7. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Verejnoprospešné služby obce

Revitalizácia okolia prečerpávacej stanici – Nová ulica celý text

ostatné | 28. 6. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Verejnoprospešné služby obce

Osadenie cestných bezpečnostných zábradlí – Ulica na Pažiti celý text

ostatné | 5. 6. 2017 | Autor: Správca Webu
Pred

Zriadenie stálej výstavy v KD Čechynce

Zriadenie stálej výstavy v KD Čechynce celý text

ostatné | 5. 6. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Verejnoprospešné služby obce

Prečistenie prečerpávacej šachty pri ČOV celý text

ostatné | 2. 6. 2017 | Autor: Libuše Veselá
#

Verejnoprospešné služby obce

Osadenie novej úradnej tabule celý text

ostatné | 1. 6. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Verejnoprospešné služby obce

Štandardná údržba multifunkčného ihriska celý text

ostatné | 31. 5. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Rekonštrukčné práce a odstránenie technických nedostatkov v budove OÚ a KD Čechynce

Rekonštrukčné práce a odstránenie technických nedostatkov v budove OÚ a KD Čechynce celý text

ostatné | 31. 5. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Verejnoprospešné služby obce

Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách a chodníkoch celý text

ostatné | 25. 5. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Verejnoprospešné služby obce

Doplnenie verejného osvetlenia v obci na Nitrianskej ulici celý text

ostatné | 16. 5. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Čechynce ČOV a kanalizácia

V mesiaci marec 2017 nám na základe vypracovanej žiadosti bola schválená dotácia v sume 40 000.- eur Ministerstvom životného prostredia z Environmentálneho fondu v rámci „Špecifikácie činnosti podpory formou dotácie pre rok 2017“ na projekt: „Čechynce ČOV a kanalizácia“. celý text

ostatné | 10. 5. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Zveľadenie miestneho športového areálu

Na základe vypracovania a podania žiadosti o dotáciu vedením FC Čechynce bola schválená zastupiteľstvom Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 27. marca 2017 v súlade s uznesením č. 48/2017 z 30. riadneho zasadnutia finančná dotácia a zároveň so zmluvou č.106/2017 sa zaviazal NSK poskytnúť prijímateľovi dotáciu na úhradu nákladov na podporu športu nasledovne: celý text

ostatné | 2. 5. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Verejnoprospešné služby obce

Zber veľkoobjemového odpadu jar 2017 celý text

ostatné | 28. 4. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Revitalizácia okolia bytoviek – Čechynce – I. etapa

Na základe vypracovania a podania žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a to z Environmentálneho fondu na rok 2017 v rámci Programu obnovy dediny – zlepšenie kvality životného prostredia na vidieku nám 30.3.2017 bola aj schválená dotácia vo výške 5.000,-eur. Obec z vlastných zdrojov prispeje na tento projekt sumou 2.959,89,- eur. Z finančných prostriedkov boli v mesiaci september vykonané prípravné a výsadbové práce a realizačné práce na novom trávniku. celý text

ostatné | 24. 4. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Verejnoprospešné služby obce

Starostlivosť o životné prostredie celý text

ostatné | 6. 4. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Verejnoprospešné služby obce

Starostlivosť o rigoly celý text

ostatné | 3. 4. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Verejnoprospešné služby obce

Povrchová úprava miestnej komunikácie – Úzka ulica/Keskeny utca celý text

ostatné | 29. 3. 2017 | Autor: Správca Webu
#

Verejnoprospešné služby obce

Výkopové a zemné práce k zriadeniu internetového pripojenia budovy ČOV celý text

ostatné | 16. 3. 2017 | Autor: Správca Webu

Verejnoprospešné služby obce

Príprava a osadenie stojana pri kult. dome celý text

ostatné | 13. 2. 2017 | Autor: Správca Webu
prvá prechádzajúci
z 2
posledná