Navigácia

Obsah

Aktivity

Aktivity obce 2016

Správy

#

Verejnoprospešné služby pre občana obce

na fotkách-fényképeken celý text

ostatné | 31. 1. 2020 | Autor: Správca Webu
#

Protipovodňové opatrenia v obci

Obec v roku 2016 pristúpila k protipovodňovým opatreniam a to k čisteniu obecných vodných kanálov, priekop a rigol. Priekopy pri cestách č.III/1641 a č.III/1643 boli prehĺbené v súčinnosti s firmou Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. ostatné práce na obecných vodných priekopách boli vykonané vo vlastnej réžii. T.č. obec písomne požiadala RSÚC Nitra a.s. o sfunkčnenie priepustu pod cestnými komunikáciami na križovatke komunikácií č.III/1641 a č.III/1643 nakoľko tieto cesty sú v správe menovanej firmy. celý text

ostatné | 30. 9. 2016 | Autor: Správca Webu
#

Renovácia prístrešku

Na jeseň 2016 sme sa pustili do renovácie prístrešku z vlastných zdrojov, pri vchode do miestnej pošty, ktorá sa nachádza v budove kultúrneho domu v obci. Opravila sa strecha (doplnili sa strešné korýtka, vymenili sa poškodené strešné prvky), z vonkajšej strany sa steny obložili s polystyrénom a z vnútornej s dreveným obkladom. Na jar ešte plánujeme – namontovať žľaby na strešnú konštrukciu a dokončiť maliarske a murárske práce (omietka na fasádu). celý text

ostatné | 30. 9. 2016 | Autor: Správca Webu
#

Investície v MŠ a ZŠ Čechynce

V roku 2016 obec Čechynce vyčlenila a investovala finančné prostriedky na zveľadenie objektov MŠ, ZŠ, školskej jedálne s kuchyňou ako aj celého areálu. celý text

ostatné | 31. 8. 2016 | Autor: Správca Webu
#

Premiestnenie odpadového hospodárstva v miestnom cintoríne

Na začiatku roka 2016 sa začalo s prácami v miestnom cintoríne kvôli premiestneniu odpadového hospodárstva z dôvodov: celý text

ostatné | 31. 8. 2016 | Autor: Správca Webu
#

Budovanie sociálnej miestnosti – WC v priestoroch domu smútku

Nakoľko obec je správcom areálu miestneho cintorína má za úlohu udržiavať tam čistotu a poriadok zároveň spravovať (kosiť, udržiavať trávnaté plochy atď.) a prevádzkovať (dom smútku) inžinierske siete (elektrika, plyn, verejné osvetlenie popri chodníkoch, zabezpečiť vodovod atď.) na území areálu. Elementárnou a nevyhnutnou vybavenosťou každého podobného areálu sú fungujúce sociálne miestnosti-WC. Na základe týchto skutočností sa samospráva obce rozhodla v časti budovy domu smútku vybudovať sociálnu miestnosť-WC zo všetkým čo k tomu patrí. celý text

ostatné | 27. 6. 2016 | Autor: Správca Webu
#

Nové prezliekarne pre mládež v roku 2016 – obnova soc. miestností

Nové prezliekarne pre mládež v roku 2016 – obnova soc. miestností celý text

ostatné | 24. 6. 2016 | Autor: Správca Webu
#

V miestnom cintoríne pribudlo verejné osvetlenie

Obec Čechynce v spolupráci s firmou Gaad Real s.r.o. Prešov (na základe darovacej zmluvy č.440/2016 zo dňa 27.6.2016) t.r. 2016 osadili celkom 5 ks lámp verejného osvetlenia v areály miestneho cintorína, ktoré boli súčasťou starého VO v obci. V rámci týchto stavebných prác boli zrealizované aj prípravné elektroinštalačné roboty kvôli osvetleniu Lurdskej jaskyni v areály cintorína. Do blízkej budúcnosti sa plánuje výmena týchto starých typov lámp za modernejšie parkovné. Aj touto cestou sa obec ako správca miestneho cintorína chce poďakovať menovanej firme za spoluprácu a za vykonané práce pri montáži VO v cintoríne. celý text

ostatné | 16. 6. 2016 | Autor: Správca Webu