Navigácia

Obsah

PONUKA TESTOVANIA PRE ŽIAKOV

Vážení rodičia!

Predkladáme Vám ponuku MŠVVaŠ SR /Ministerstva školstva/ na testovanie žiakov ročníkov 0. – 9. základných škôl. Jedná sa o dva druhy a spôsoby testovania.

 

1.

 Na začiatku školského roka 2021/2022 ministerstvo umožní jednorazové testovanie KLOKTACÍMI PCR testami všetkých žiakov základných škôl (0. -9. ročníka) a všetkých žiakov špeciálnych základných škôl, ktorých rodičia prejavia záujem o toto testovanie, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem. Vo všetkých prípadoch je testovanie kloktacími PCR testami dobrovoľné.

 

2.

Ministerstvo školstva na začiatku školského roka 2021/2022 poskytne aj  ANTIGÉNOVÉ SAMOTESTY na domáce použitie tým žiakom základných škôl, špeciálnych základných škôl, stredných škôl a špeciálnych stredných škôl, ktorých rodičia prejavia záujem o takýto druh samotestov, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem. Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné.

Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov na domáce samotestovanie a 25 ks sterilných odberových tyčiniek. Pokiaľ sa rodič rozhodne využiť možnosť domáceho antigénového samotestovania, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19.

 

Pripomíname, že testovanie je DOBROVOĽNÉ.

Rodič môže svoje dieťa nahlásiť na oba spôsoby testovania alebo má možnosť vybrať si len jeden spôsob testovania.

 

Prosíme rodičov, aby sa vyjadrili triednej vyučujúcej ohľadne záujmu, či nezáujmu o ponúknuté otestovanie a to najneskôr do 25.08. 2021 /streda/ do 12.00.

 

Máme záujem o:

- KLOKTACÍ PCR TEST            áno         nie

 

 

Máme záujem o:

-  ANTIGÉNOVÉ SAMOTESTY             áno           nie

 

 

PONUKA-TESTOVANIA-PRE-ŽIAKOV.docx (13.28 kB)