Obsah

Dokumenty

Dokumenty

Vyhodnocovacia správa 2021/2022 Stiahnuté: 26x | 06.09.2022

Vyhodnocovacia správa 2014/2015 PDF Stiahnuté: 290x | 21.06.2018

Vyhodnocovacia správa 2014/2015 DOC Stiahnuté: 309x | 21.06.2018

Vyhodnocovacia správa 2015/2016 PDF Stiahnuté: 313x | 21.06.2018

Vyhodnocovacia správa 2015/2016 DOC Stiahnuté: 318x | 21.06.2018

Vyhodnocovacia správa 2016/2017 PDF Stiahnuté: 387x | 21.06.2018

Vyhodnocovacia správa 2016/2017 DOC Stiahnuté: 627x | 21.06.2018

Inovovaný školský vzdelávací program PDF Stiahnuté: 662x | 21.06.2018

Inovovaný školský vzdelávací program DOC Stiahnuté: 441x | 21.06.2018

Školský poriadok ZŠ Čechynce PDF Stiahnuté: 519x | 21.06.2018

Školský poriadok ZŠ Čechynce DOC Stiahnuté: 347x | 21.06.2018

Plán práce školy 2016/2017 PDF Stiahnuté: 339x | 21.06.2018

Plán práce školy 2016/2017 DOC Stiahnuté: 298x | 21.06.2018

Plán práce školy 2017/2018 PDF Stiahnuté: 545x | 21.06.2018

Plán práce školy 2017/2018 DOC Stiahnuté: 718x | 21.06.2018

Stránka

  • 1