Obsah

Dokumenty

Dokumenty

Vyhodnocovacia správa 2021/2022 Stiahnuté: 10x | 06.09.2022

Vyhodnocovacia správa 2014/2015 PDF Stiahnuté: 270x | 21.06.2018

Vyhodnocovacia správa 2014/2015 DOC Stiahnuté: 287x | 21.06.2018

Vyhodnocovacia správa 2015/2016 PDF Stiahnuté: 292x | 21.06.2018

Vyhodnocovacia správa 2015/2016 DOC Stiahnuté: 293x | 21.06.2018

Vyhodnocovacia správa 2016/2017 PDF Stiahnuté: 354x | 21.06.2018

Vyhodnocovacia správa 2016/2017 DOC Stiahnuté: 586x | 21.06.2018

Inovovaný školský vzdelávací program PDF Stiahnuté: 606x | 21.06.2018

Inovovaný školský vzdelávací program DOC Stiahnuté: 426x | 21.06.2018

Školský poriadok ZŠ Čechynce PDF Stiahnuté: 469x | 21.06.2018

Školský poriadok ZŠ Čechynce DOC Stiahnuté: 326x | 21.06.2018

Plán práce školy 2016/2017 PDF Stiahnuté: 317x | 21.06.2018

Plán práce školy 2016/2017 DOC Stiahnuté: 275x | 21.06.2018

Plán práce školy 2017/2018 PDF Stiahnuté: 525x | 21.06.2018

Plán práce školy 2017/2018 DOC Stiahnuté: 696x | 21.06.2018

Stránka

  • 1