Zverejnené Číslo Názov a popis Kategória Súbor Suma v € Dodávateľ IČO
15.12.2014 Územný plán obce Územný plán obce
  • ÚPN-obce-Čechynce.zip
  • Záväzná časť UPN Čechynce.pdf
  • Schvaľovacia doložka.jpg