Zverejnené Číslo Názov a popis Kategória Súbor Suma v € Dodávateľ IČO
9.11.2017 Žiadosť o poskytnutie dotácie/finančného príspevku z rozpočtu obce Čechynce Tlačivá
 • Žiadosť o poskytnutie dotácie-finančného príspevku z rozpočtu obce.docx
18.9.2017 Doklady potrebné k uzatvoreniu nájomnej zmluvy na byt Tlačivá
 • Doklady potrebné k uzatvoreniu nájomnej zmluvy na byt.doc
7.3.2017 Žiadosť o zmenu súpisného, orientačného čísla Tlačivá
 • Žiadosť o zmenu súpisného čísla.docx
7.3.2017 Žiadosť o určenie súpisného, orientačného čísla domu Tlačivá
 • Žiadosť o určenie súpisného, orientačného čísla domu.docx
7.3.2017 Žiadosť o zrušenie súpisného, orientačného čísla Tlačivá
 • Žiadosť o zrušenie súpisného čísla.docx
7.3.2017 Žiadosť o výpis z evidencie súpisných, orientačných čísiel Tlačivá
 • Žiadosť o výpis z evidencie súpisných čísel.docx
1.1.2000 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Tlačivá
 • Navrh na vydanie kolaudacneho rozhodnutia.doc
1.1.2000 Ohlásenie drobnej stavby Tlačivá
 • Ohlasenie drobnej stavby.doc
1.1.2000 Ohlásenie jednoduchej stavby Tlačivá
 • Ohlasenie drobnej stavby.doc
1.1.2000 Ohlásenie stavebných uprav, udržiavacích prac Tlačivá
 • Ohlasenie stavebnych uprav, udrziavacich prac.doc
1.1.2000 Vyhlásenie o vykonávaní odborného dozoru Tlačivá
 • Vyhlasenie o vykonavani odborneho dozoru.doc
1.1.2000 Vyjadrenie vlastníka susednej nehnuteľnosti Tlačivá
 • Vyjadrenie vlastnika susednej nehnutelnosti.doc
1.1.2000 Žiadosť o povolenie (rozostavanej - dokončenej) stavby Tlačivá
 • Ziadost o povolenie (rozostavanej - dokoncenej) stavby.doc
1.1.2000 Žiadosť o stavebné povolenie - stavby na podnikanie Tlačivá
 • Ziadost o stavebne povolenie - stavby na podnikanie.doc
1.1.2000 Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - fyzické osoby Tlačivá
 • Ziadost o vydanie stavebneho povolenia - fyzicke osoby.doc
1.1.2000 Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska obce Tlačivá
 • Ziadost o vydanie zavazneho stanoviska obce.doc
1.1.2000 Žiadosť o zápis do evidencie SHR Tlačivá
 • Ziadost o zapis do evidencie SHR.doc
1.1.2000 Žiadosť o zrušenie Osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka SHR Tlačivá
 • Ziadost o zrusenie osvedcenie o zapise do evidencie SHR.doc