Zverejnené Číslo Názov a popis Kategória Súbor Suma v € Dodávateľ IČO
26.1.2017 OcÚ39/2017-001 Oznámenie o začatí stavebného konania od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. Ostatné
  • ver.vyhl.cyklistický chodník2.pdf
  • ver.vyhl.cyklistický chodník1.pdf
2.10.2015 711/2015 Dohoda o zrušení Nájomnej zmluvy č. 187/2014-22-22 Ostatné
  • Dohoda o zrušení Nájomnej zmuvy č. 187-2014-22-22.pdf
20.7.2015 487/2015 Dohoda o zrušení Nájomnej zmluvy č.177/2014-11-1-08 Ostatné
  • Dohoda o zrušení Nájomnej zmluvy č. 177-2014-11-1-08 uzatvorenej dňa 28.2.2014.pdf
24.2.2015 176/2015 Dohoda o zrušení Zmluvy o likvidácii kalov č. 266-2003 uzatvorenej dňa 11.6.2003 Ostatné
  • dohoda_o_zruseni_zmluvy_o_likvidacii_kalov_c.266-2003_uzatvorenej_dna_11.6.2003.pdf
0,00 AGILE s.r.o. Malý Cetín 34102868
24.2.2015 168/2015 Dohoda o zrušení nájomnej zmluvy č.177/2014-11-1-02 Ostatné
  • dohoda_o_zruseni_najomnej_zmluvy_c.177-2014-11-1-02.pdf
0,00 Lucia Ballová, Peter Krčmár 0
5.1.2015 860/2014 Dohoda o zrušení nájomnej zmluvy č. 458/2014-22-20 Ostatné
  • dohoda_o_zruseni_najomnej_zmluvy_c._458-2014-22-20.pdf
0,00 Ladislav Furuláš 0
14.11.2014 775/2014 Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 864/2009 uzatvorenej dňa 10.6.2009 Ostatné
  • dodatok_c._2_k_najomnej_zmluve_c._864-2009.pdf
0,00 Valéria Szárazová 0
1.1.2013 Sadzobník správnych poplatkov Obce Čechynce Ostatné
  • Sadzobnik spravnych poplatkov Obce Cechynce.doc
11.12.2009 Sadzobník poplatkov za poskytovanie informácii Ostatné
  • Sadzobnik poplatkov za poskytovanie informacii.pdf